Muži na rodičovské dovolené a jejich vzájemné vztahy s dětmi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Muži na rodičovské dovolené a jejich vzájemné vztahy s dětmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Boťa, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-18T10:28:09Z
dc.date.available 2010-07-18T10:28:09Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11033
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku mužů na rodičovské dovolené. Zabývá se zejména vlivem aktivní účasti mužů v péči o dítě na jejich vzájemné vztahy. Pokládá si otázku, zda i otec dokáže již od prvních měsíců života dítěte plně zastoupit matku v celodenní péči o ně a na jaké úrovni je schopen dítěti zajistit i uspokojování jeho zá-kladních psychických potřeb. Praktická část je zaměřena na výzkum pěti konkrétních případů, kdy muž o dítě na rodičovské dovolené pečuje nebo pečoval. Snaží se porovnat jejich zkušenosti s rodičovskou dovolenou, s péčí o dítě a také jejich vzájemné vztahy s dětmi. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 474463 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodičovská dovolená cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject pečující otec cs
dc.subject aktivní otcovství cs
dc.subject parental leave en
dc.subject parenthood en
dc.subject caring father en
dc.subject active fatherhood en
dc.title Muži na rodičovské dovolené a jejich vzájemné vztahy s dětmi cs
dc.title.alternative Mutual relations between a child and its father on parental leave en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2009-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor work aims in the problems of male parent on parental leave. It especially focuses on description of men active involvement in the childcare and the mutual relation-ship of the two: the father and the child. It sets a question if a male parent is in the first months of a child's life able to fully replace mother in the day time care and on what level he is able to satisfy the basic psychical needs of a child. The practical part introduces five case studies in which we compare experience of five ma-le parents who were or still are on parental leave and who took or still take full day care of them. We want to find out how it has influenced their mutual relationship. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12357
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A
local.subject otcové a děti cs
local.subject muži cs
local.subject rodičovská dovolená cs
local.subject fathers and children en
local.subject men en
local.subject parental leave en


Files in this item

Files Size Format View
boťa_2009_bp.pdf 463.3Kb PDF View/Open
boťa_2009_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
boťa_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account