Vývoj a změny funkcí rodiny v dnešní společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj a změny funkcí rodiny v dnešní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zvonařová, Marcela
dc.contributor.author Fráňová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:10:21Z
dc.date.available 2010-07-13T16:10:21Z
dc.date.issued 2005-11-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1103
dc.description.abstract Tato práce analyzuje vývoj rodiny a jejích funkcí. Zabývá se především změnou role muže a ženy a sleduje kariéru ženy jako příčinu vzrůstající rozvodovosti. Jsou zde popsány počátky rodinných vztahů až po současnost. Rodina není zastaralou institucí, za kterou ji dnes mnozí považují. Tato instituce prošla mnohými změnami, ale přesto zůstává místem, které lidi pro zdravý vývoj potřebují. V rodině dochází k uspokojování řady potřeb jak materiálních, tak i psychických. Součástí bakalářské práce je průzkum, který má za úkol zjistit, jak vidí dnešní rodinu rodinné a manželské poradny. cs
dc.format 42 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 565496 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject patriarchální rodina cs
dc.subject emancipace cs
dc.subject sociální role cs
dc.subject manželství cs
dc.subject základní lidské potřeby cs
dc.subject family en
dc.subject patriarchal family en
dc.subject emancipation en
dc.subject social role en
dc.subject marriage en
dc.subject basic human needs en
dc.title Vývoj a změny funkcí rodiny v dnešní společnosti cs
dc.title.alternative The development and changes in the functions of the family in the modern society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated This work analyses development of families and its function. Above all it deals with the changes in roles of men and women and it looks at how increasing number of women pursing a career has led to the increase in divorce rate. I have also described the development of family from its infancy to its present sate. Family is not an obsolete institution as it is considered to be by many people today. It has gone through many changes but it still provides the essentials for the healthy development of a person. It satisfies both the emotional and material needs of a person. Certain parts of this study provides a report on an inquiry into how modern families view family and matrimonial consultations en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2441
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
local.subject společenský vývoj cs
local.subject funkce rodiny cs
local.subject rodinné vztahy cs
local.subject social development en
local.subject family function en
local.subject family relationships en


Files in this item

Files Size Format View
fráňová_2006_bp.pdf 552.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account