Násilí na pracovišti - mobbing, bossing

DSpace Repository

Language: English čeština 

Násilí na pracovišti - mobbing, bossing

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Konrádová, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-18T10:30:20Z
dc.date.available 2010-07-18T10:30:20Z
dc.date.issued 2009-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11040
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problémem kriminality páchané mládeží a na mládeži, zejména je pak pozornost zaměřena na šikanu, jako na nebezpečný jev se stále se zvyšující brutalitou. Nastiňuje strategii prevence a podíl odborných pracovníku na řešení v boji se šikanou. Součástí této bakalářské práce jsou případové studie, které jsem popsala na základě zjištěných skutečností. Stručnou formou je zde zaznamenáno zjištění šikany, její průběh,postup řešení a způsob jejího ukončení. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 631807 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kriminalita cs
dc.subject mládež cs
dc.subject násilí cs
dc.subject šikana cs
dc.subject agrese cs
dc.subject oběť cs
dc.subject prevence cs
dc.subject criminality en
dc.subject youth en
dc.subject violence en
dc.subject bullying en
dc.subject aggression en
dc.subject victim en
dc.subject prevention en
dc.title Násilí na pracovišti - mobbing, bossing cs
dc.title.alternative Violence on workplace - mobbing, bossing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the problem of criminality commited by youth and against youth, especially with attention to bullying as a very dangerous phenomenon with increasing brutality. It shows the stategy of prevention and the share of experts in combatting bullying. Parts of this Bachelor thesis are case studies described on the basis of ascertained facts. There are brief descriptions of detection of bullying, its process, procedure of solution and method of cessation of bullying. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016061
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade B
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject šikana na pracovišti cs
local.subject oběti šikany cs
local.subject prevence šikany cs
local.subject juvenile delinquency en
local.subject mobbing en
local.subject victims of bullying en
local.subject bullying prevention en


Files in this item

Files Size Format View
konrádová_2009_bp.pdf 616.9Kb PDF View/Open
konrádová_2009_vp.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open
konrádová_2009_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account