Ženské a mužské role pohledem dnešních žen a mužů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ženské a mužské role pohledem dnešních žen a mužů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Horková, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-18T10:30:35Z
dc.date.available 2010-07-18T10:30:35Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11041
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá gender problematikou, tedy problematikou ženských a mužských rolí v dnešní společnosti. V teoretické části jsou zpracovány poznatky, které jsem čerpala z odborné literatury. Popsala jsem zde mnohé faktory, které vysvětlují, proč a jak se od sebe muži a ženy navzájem tolik liší a jaký to má dopad na jejich odlišné vnímání světa. Rozvedla jsem zde problematiku rodu, objasnila jsem tento pojem. Zmínila jsem se o sexuální a rodové orientaci, a také o sexuální a rodové identitě. Uvedla jsem několik nejznámějších teorií vzniku pohlavní a rodové identity. Zabývala jsem se zde také odlišnostmi mužů a žen jak z hlediska biologického, psychologického, tak i sociálně kulturního. Zmínila jsem zde pojmy archetyp, anima a animus. Věnovala jsem se zde objasnění mužského a ženskému principu jin a jang. V této práci jsem také řešila problematiku mužských a ženských rolí, jak se jim člověk učí - generová socializace. Psala jsem o generových stereotypech a také o rolích mužů a žen v současné době a společnosti. V praktické části jsem se zabývala výzkumem, jehož cílem bylo zjistit, jak se dnešní generace žen a mužů dívá na ženskou a mužskou roli v naší společnosti. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 1357286 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender cs
dc.subject rod cs
dc.subject heterosexualita cs
dc.subject homosexualita cs
dc.subject bisexualita cs
dc.subject gej cs
dc.subject lesbička cs
dc.subject queer cs
dc.subject heterosexismus cs
dc.subject coming out cs
dc.subject archetypy cs
dc.subject anima cs
dc.subject animus cs
dc.subject jin-jang cs
dc.subject pohlavní identita cs
dc.subject rodová identita cs
dc.subject gender en
dc.subject sex en
dc.subject heterosexuallity en
dc.subject homosexuallity en
dc.subject bisexuallity en
dc.subject gay en
dc.subject lesbian en
dc.subject peer en
dc.subject heterosexismus en
dc.subject coming out en
dc.subject archetypes en
dc.subject anima en
dc.subject animus en
dc.subject jin-jang en
dc.subject sexual identity en
dc.subject sex identity en
dc.title Ženské a mužské role pohledem dnešních žen a mužů cs
dc.title.alternative Feminine and masculine role en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2009-06-25
dc.description.abstract-translated This graduation thesis deals with gender problem, so problems of the female and male roles at the current society. In the theoretical part are compiled the knowledge, which I gathered from the specialized publications. I described many factors, which explain why and how men and women are different from each other and which the effect it has on their defferent perception of the world. I expanded the gender problems and make this conception clear. I mentioned about the sexual and sex orientation and also about sexual and sex identity. I introduced a few well-known theories about the origin of the gender and sex identity. I dealed with the difference in men and women from sight both biological, psychological and social-culturally. I also mentioned the conceptions such as archetype, anima and animus I attended to the illustration of the male and female principle jin and jang. In this thesis I solved the problems of the male and female role and how the human being learn them - the gender socialization. I wrote about the gender stereotypes and about roles of the men and women at the society nowdays. In the practical part I dealed with the reseach which its intend was revealed how the present generation of the women and men regard with the female and male role at our society. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12267
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade B
local.subject genderové stereotypy cs
local.subject genderové role cs
local.subject genderové rozdíly cs
local.subject muži a ženy cs
local.subject gender stereotypes en
local.subject gender role en
local.subject gender differences en
local.subject men and women en


Files in this item

Files Size Format View
horková_2009_dp.pdf 1.294Mb PDF View/Open
horková_2009_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
horková_2009_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account