Komunikační strategie nového zákaznického časopisu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie nového zákaznického časopisu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregarová, Magda
dc.contributor.author Koutný, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:13:25Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1106
dc.description.abstract Diplomová práce "Komunikační strategie nového zákaznického časopisu" je zaměřena na problematiku magazínu Žijeme na plný plyn, který je určen zákazníkům regionálních plynárenských společností. Podpořena teoretickým rámcem se diplomová práce zabývá historií a vývojem časopisu a stanovuje hypotézy problematiky zákaznického časopisu. Rozsáhlá a kvalitní analýza v praktické části je stavebním kamenem celé diplomové práce a výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu staví základy pro úspěšné řešení komunikační strategie v projektové části. Dále pak autor uvádí praktické řešení komunikační strategie s přehledem ukázek. cs
dc.format 92 s., 75 s.obr. příloh cs
dc.format.extent 5262294 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2036
dc.subject zákaznický časopis cs
dc.subject RWE cs
dc.subject Žijeme na plný plyn cs
dc.subject plynárenská cs
dc.subject Transgas cs
dc.subject client magazine en
dc.subject RWE en
dc.subject Žijeme na plný plyn en
dc.subject gas company en
dc.subject Transgas en
dc.title Komunikační strategie nového zákaznického časopisu cs
dc.title.alternative Communication strategy of the new client magazine en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zavřelová, Veronika
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.date.vskp-available 2036-05-15
dc.description.abstract-translated The thesis "Communication strategy of the new client magazine" is centred on problems of the magazine "Žijeme na plný plyn", which is designed for clients of the regional gas companies. Being supported by the theoretical frame the thesis is engaged in the history and development of the magazine and it determinates the hypotheses of the problems of a client magazine. The wide and quality analysis in the practical part is a building stone of the whole thesis and the results of the qualitative and quantitative research set the bases for the successful solving of the communication strategy in the project part. Thereinafter the author mentions the practical solutions of the communication strategy with the summary of examples. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2769
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
koutný_2006_dp.pdfBlocked 5.018Mb PDF View/Open
koutný_2006_vp.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open
koutný_2006_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account