Proces nákupní a zásobovací logistiky jako faktor konkurenceschopnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Proces nákupní a zásobovací logistiky jako faktor konkurenceschopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobák, Roman
dc.contributor.author Holčáková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:13:37Z
dc.date.available 2016-05-27T23:00:28Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1107
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na projekt zvýšení konkurenční schopnosti podniku ČKD Blansko Strojírny a.s Samotná práce je pak rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou zhodnoceny literární prameny zaměřené na strategické řízení podniku, způsob tvorby a zavádění strategie, konkurenci a konkurenceschopnost podniku a objasňuje obecnou chalogisticcrakteristiku hodnocení a metod volby dodavatelů. V analytické části práce je představen podnik ČKD Blansko Strojírny a.s., je zde popsána jeho současná strategie. Následuje SWOT analýza a Porterova analýza. Na základě výsledků provedených analýz je vytvořena projektová část, ve které jsem se pokusila optimalizovat současný systém hodnocení a výběru dodavatelů a navrhnout případná zlepšení a doporučení pro efektivnější systém tohoto hodnocení. cs
dc.format 97 s. cs
dc.format.extent 992045 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2016
dc.subject Konkurenceschopnost cs
dc.subject logistika cs
dc.subject nákup cs
dc.subject dodavatelé cs
dc.subject systém cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject výběr cs
dc.subject metody cs
dc.subject Competitiveness en
dc.subject logistics en
dc.subject purchase en
dc.subject suppliers en
dc.subject system en
dc.subject appraisal en
dc.subject selection en
dc.subject methods en
dc.title Proces nákupní a zásobovací logistiky jako faktor konkurenceschopnosti cs
dc.title.alternative The process of purchase and supply logistics as a factor of increasing of the competitive capability en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zeman, Vlastimil
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated This master thesis is aimed for the project of increasing the competitive capability of the ČKD Blansko Strojírny , joint-stock company. The whole work is subsequently splitted into three parts. In the theoretic part there are evaluated the literary sources focused at the en-terprise strategic management, the mode of strategy creation and implementation, the com-petition and highlights general characteristics of the evaluation and the methods of sup-pliers' selection. In the analytical part of the master thesis there is presented the ČKD Blan-sko Strojírny joint-stock company and there is described its actual strategy. After it follows SWOT analysis and Porter's analysis. On the basis of these results I tried to make optimal the current system of evaluation and selection of suppliers and to suggest potential impro-vement and recommendations of more effective system of assessment. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3548
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
holčáková_2006_dp.pdfBlocked 968.7Kb PDF View/Open
holčáková_2006_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
holčáková_2006_op.pdf 51.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account