Netradiční marketingové aktivity-záruka úspěchu?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Netradiční marketingové aktivity-záruka úspěchu?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podlešák, Petr
dc.contributor.author Bartošová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:34:07Z
dc.date.available 2010-07-18T12:34:07Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11118
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou využití nízkorozpočtových netradičních marketingových aktivit, které se vzájemně prolínají a doplňují. V teoretické části se zabývám komunikační tržní analýzou, významem segmentace trhu a základním představením tradičních médií. Více detailně je pak v teoretické rovině představen virální marketing, guerilla marketing a komunitní sítě se zaměřením na Facebook.com. Cílem praktické části je prezentace realizované kampaně s virálním šířením v prostředí Facebook, mé vlastní guerilla kampaně s téměř nulovým rozpočtem a analýza on-line průzkumu zjišťujícího marketingový potenciál fenoménu Facebook. Kreativní marketér dokáže i s minimálním rozpočtem zaujmout cílovou skupinu a maximalizovat efekt. cs
dc.format 75 s., 12 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2075047 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Netradiční média cs
dc.subject nízký rozpočet cs
dc.subject guerilla marketing cs
dc.subject virální marketing cs
dc.subject komunitní sítě cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject Unconventional media en
dc.subject low budget en
dc.subject guerilla marketing en
dc.subject viral marketing en
dc.subject community sites en
dc.subject Facebook en
dc.subject effectiveness en
dc.title Netradiční marketingové aktivity-záruka úspěchu? cs
dc.title.alternative Non-traditional marketing activities - guaranteed success? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Banyar, Milan
dc.date.accepted 2010-05-26
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the topic of usage of low-budget unconventional marketing activities, which mutually blend and complement. I contemplate an idea of communicational marketing analysis, the meaning of segmentation of the market and basic introduction of traditional media in theoretical part. Viral marketing, guerrilla marketing, and communicational sites, focused on Facebook.com are introduced in more details in theoretical sphere. The aim of practical part is to present realized campaigns with viral spread in the environment of Facebook, my own guerrilla campaign with almost zero budget and the analysis of online research which finds out the marketing potential of the Facebook phenomenon. Although having minimal budget, creative marketer is able to attract the target group and maximalize the effect. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13650
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bartošová_2010_bp.pdf 1.978Mb PDF View/Open
bartošová_2010_vp.pdf 55.58Kb PDF View/Open
bartošová_2010_op.pdf 74.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account