Vliv způsobu tepelné úpravy na hmotnostní ztráty a senzorickou jakost masa.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv způsobu tepelné úpravy na hmotnostní ztráty a senzorickou jakost masa.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabě, Jan cs
dc.contributor.author Navrátilová, Ivana cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:55:05Z
dc.date.available 2010-07-18T12:55:05Z
dc.date.issued 2010-05-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11155
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nejprve podstatou masa obecně, poté nahlíží na jednotlivé druhy samostatně. Další část je zaměřena na chemické složení masa a to bílkoviny, lipidy, vitamíny, minerální a extraktivní látky. Stěžejním bodem práce je zaměření na různé druhy technologických zařízení pro tepelnou úpravu masa. V textu bude věnována pozornost mokrému způsobu: vaření, ohřívání, T ohřev, paření, dušeni, mikrovlnný a odporový ohřev a suchému způsobu: pečení, smažení, grilování a kontaktní ohřev. V praktické části bakalářské práce bude pozornost směřována na zjištění míry vlivu tepelné úprava na hmotnostní ztráty a také na senzorické vlastnosti. cs
dc.format 56 cs
dc.format.extent 1204591 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject kuřecí maso cs
dc.subject vepřové maso cs
dc.subject hmotnostní ztráty cs
dc.subject senzorické hodnocení cs
dc.subject chicken en
dc.subject pork en
dc.subject weight loss en
dc.subject sensory evaluation en
dc.title Vliv způsobu tepelné úpravy na hmotnostní ztráty a senzorickou jakost masa. cs
dc.title.alternative Influence of flameproof finish method on mass losses and sensory quality of meat. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mlček, Jiří cs
dc.date.accepted 2010-06-16 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis, first the essence of meat in general, then looks at different types separately. Another section focuses on the chemical composition of meat and proteins, lipids, vitamins, minerals and extractive substances. The central point of this work is focusing on different types of technological equipment for heat treatment of meat. The text will be given to the wet method: cooking, heating, T hot, steaming, stewing, microwave and resistive heating and dry method: baking, frying, grilling and contact heating. The practical part of this work, attention will be directed to measure the influence of heat treatment on weight loss and the sensory properties. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/136 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 15445
dc.date.assigned 2010-01-04 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
navrátilová_2010_bp.pdf 1.148Mb PDF View/Open
navrátilová_2010_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
navrátilová_2010_op.doc 36Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account