Syndrom vyhoření - okolnosti vzniku a strategie zvládání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření - okolnosti vzniku a strategie zvládání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Pečarová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:55:15Z
dc.date.available 2010-07-18T12:55:15Z
dc.date.issued 2010-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11156
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na důsledek dlouhotrvajícího stresu, kterým je vyhoření. První část definuje pojem, symptomatiku, stádia vývoje, zabývá se možnostmi jeho diagnostiky. Za pomoci několika kazuistik ukazuje jak rizikové faktory, tak i možný průběh tohoto duševního stavu. Zabývá se možnostmi prevence a zvládání jak z hlediska jednotlivce, tak i možnostmi intervence nadřízeného pracovníka v roli sociálního pedagoga. Druhá část je průzkumem tří skupin respondentů z nejohroženějších skupin. cs
dc.format 91 s., 11 s. příloh cs
dc.format.extent 622838 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření cs
dc.subject emocionální vyčerpanost cs
dc.subject fyzické vyčerpání cs
dc.subject odcizení cs
dc.subject alienation cs
dc.subject eustres cs
dc.subject distres cs
dc.subject stresor cs
dc.subject smysl života cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject dobré vztahy cs
dc.subject evaluace cs
dc.subject pracovní zatížení cs
dc.subject kontrola řízení cs
dc.subject odměny a uznání cs
dc.subject pracovní kolektiv cs
dc.subject spravedlnost cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject Burn-Out Syndrome en
dc.subject emotional exhausting en
dc.subject physical exhausting en
dc.subject alienation en
dc.subject eustress en
dc.subject distress en
dc.subject stressor en
dc.subject meaning of life en
dc.subject social network en
dc.subject good relationships en
dc.subject evaluation en
dc.subject demands en
dc.subject controll en
dc.subject reward en
dc.subject community en
dc.subject fairness en
dc.subject values en
dc.title Syndrom vyhoření - okolnosti vzniku a strategie zvládání cs
dc.title.alternative Burn-Out Syndrome - factors of genesis and cope strategy en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Poledňová, Ivana
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated The Graduation theses is focused on consequences of long-lasting stress ? the ?Burn-Out-Syndrome?. The first part deals with term definition, symptoms, phases of development, ways of diagnostics. It shows risk factors, potential course of this mential condition/disease with the help of case reports. It is engaged in options of precaution on the part of indiviual as well as supervisor in the role of social pedagogue. The second part is aimed at research of three samples of respondents (from threatened occupations). en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16466
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pečarová_2010_dp.pdf 608.2Kb PDF View/Open
pečarová_2010_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open
pečarová_2010_op.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account