Sledování biogenních aminů ve vybraných odrůdách archivních vín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sledování biogenních aminů ve vybraných odrůdách archivních vín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valášek, Pavel
dc.contributor.author Fojtíková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:00:24Z
dc.date.available 2010-07-18T13:00:24Z
dc.date.issued 2010-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11166
dc.description.abstract Hlavním tématem diplomové práce je analýza biogenních aminů ve vzorcích archivních vín, doplněná o chemický rozbor základních složek vín a senzorickou analýzu. K analýzám byly použity vzorky archivních vín v tematických řadách podle jednotlivých ročníků, dva druhy bílého vína a dva druhy červeného vína z mikulovské vinařské podoblasti. Hrozny pro výrobu všech vín pocházely ze stejné viniční tratě, byly vyrobeny stejnou technologií a stejnými výrobci. Cílem práce bylo nalezení korelací mezi jednotlivými analýzami. Vzorky byly hodnoceny senzoricky a poté instrumentálně přístrojem WineScan FT 120 a AAA 400. Srovnáním získaných výsledků byly nalezeny určité závislosti a potvrzena vysoká jakost kvalitně vyrobených a archivací prověřených vín. cs
dc.format 87 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3793006 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject archivní víno cs
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject instrumentální metody cs
dc.subject vintage wines en
dc.subject biogenic amines en
dc.subject sensory analysis en
dc.subject instrumental methods en
dc.title Sledování biogenních aminů ve vybraných odrůdách archivních vín cs
dc.title.alternative Monitoring of biogenic amines in selected varieties of wine archive en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sukop, Svatopluk
dc.date.accepted 2010-06-02
dc.description.abstract-translated The main theme of this thesis is the analysis of biogenic amines in samples of wines, complemented by chemical analysis of the basic ingredients and wine sensory analysis. Archival samples were used in the thematic series of wines by vintage for the analysis, two kinds of white wine and two kinds of red wine from the Mikulov wine-growing region were used. Grapes for wines came from the same vineyard and were produced using the same technology and same manufacturer. The goal was to find correlations between individual analyses. Samples were evaluated using sensory analysis and then instrumentally by device WineScan FT 120 and 400th AAA. By comparing the results, certain dependencies were found and high quality of archival wines was confirmed. en
dc.description.department Ústav chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/199 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie potravin a bioaaktivních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Food Chemistry and Chemistry of Bioactive Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 15216
dc.date.assigned 2010-01-04
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
fojtíková_2010_dp.pdf 3.617Mb PDF View/Open
fojtíková_2010_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
fojtíková_2010_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account