Přístup pracovníků v koedukovaných zařízeních k sexualitě lidí s mentálním postižením

DSpace Repository

Language: English čeština 

Přístup pracovníků v koedukovaných zařízeních k sexualitě lidí s mentálním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Tělupilová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:16:14Z
dc.date.available 2010-07-18T13:16:14Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11200
dc.description.abstract Účelem mojí bakalářské práce je seznámit se s problematikou sexuality lidí s men-tálním postižením a popsat přístup pracovníků v koedukovaných zařízeních k sexualitě lidí s mentálním postižením, také bych chtěla zkoumaným zařízením poskytnout informace, které by jim mohly pomoci k rozvoji svých služeb pro klienty. cs
dc.format 80 s., 7s. příloh. cs
dc.format.extent 2506771 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject osoba s mentálním postižením cs
dc.subject sexualita cs
dc.subject partnerství cs
dc.subject masturbace cs
dc.subject protokol o sexualitě cs
dc.subject koedukované zařízení cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject mental retardation en
dc.subject people with mental disabilities en
dc.subject sexuality en
dc.subject partnership en
dc.subject masturbation en
dc.subject protocol of sexuality en
dc.subject religion en
dc.title Přístup pracovníků v koedukovaných zařízeních k sexualitě lidí s mentálním postižením cs
dc.title.alternative Access of workers in coeducational institutions to sexuality of people with intellectual disabilities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Růžičková, Martina
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The purpose of my thesis is to introduce the issue of sexuality of people with mental disabilities and describe the access of workers in coeducational institution to sexuality of people with mental disabilities, I would like to provide information for surveyed institution that could help them to develop their services for their clients. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14362
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade B
local.subject koedukace cs
local.subject sexuální styk cs
local.subject mentálně retardovaní cs
local.subject coeducation en
local.subject sexual intercourse en
local.subject people with mental disabilities en


Files in this item

Files Size Format View
tělupilová_2010_bp.pdf 2.390Mb PDF View/Open
tělupilová_2010_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
tělupilová_2010_op.doc 75.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account