Pronásledování - součást domácího násilí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pronásledování - součást domácího násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Klíma, Ladislav
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:23:42Z
dc.date.available 2010-07-18T13:23:42Z
dc.date.issued 2010-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11213
dc.description.abstract Anotace Bakalářská práce na téma ?Pronásledování ? součást domácího násilí? přináší důkladnější analýzu jednoho z jevů, které souvisí s problematikou domácího násilí ? nebezpečným pronásledováním, tzv. stalkingem. Uvedený pojem je zde vymezen a jsou tu i charakterizovány jeho různé druhy. Ve druhé kapitole je věnována pozornost obětem stalkingu a jeho pachatelům. Následuje výklad k možnostem řešení stalkingu, které spočívají v oblasti trestně právní, policejního práva, práva občanského i strategiím, jež by měla uplatňovat oběť (či potenciální oběť) stalkingu. V teoretické části jsou shrnuty výsledky výzkumu k rozšířenosti stalkingu, který potvrdil, že tento jev je u nás rozšířen zhruba ve stejné míře, jako je tomu v jiných státech. cs
dc.format 55 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 409541 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova Domácí násilí cs
dc.subject stalking cs
dc.subject druhy stalkingu cs
dc.subject policejní intervence cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject předběžné opatření cs
dc.subject strategie proti stalkingu cs
dc.subject Key words Domestic violence en
dc.subject stalking en
dc.subject types of stalking en
dc.subject police intervention en
dc.subject banish en
dc.subject preliminary ruling en
dc.subject strategy against stalking en
dc.title Pronásledování - součást domácího násilí cs
dc.title.alternative Persecution-part of domestic violence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated Annotation The bachelor degree thesis entitled ?Stalking ? a Part of Domestic Violence? brings a thorough analysis of one of the phenomena associated with the issue of domestic violence ? that of stalking. The thesis gives a definition of the ?stalking? concept, and likewise a characteristic of different types thereof. The second chapter deals with stalking victims and stalkers followed by an explanation in regard of the possible solutions to stalking which include criminal law, police law, civil law, and also strategies to be applied by the stalking victim (or potential victim). The theoretical part summarises the results of an inquiry concerning the occurrence of stalking, which proves that this phenomenon is outspread here to the nearly same extent as in other countries. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17228
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
klíma_2010_bp.pdf 399.9Kb PDF View/Open
klíma_2010_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
klíma_2010_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account