Politický marketing a užití prvků politainmentu ve volbách do PSP ČR 2010

DSpace Repository

Language: English čeština 

Politický marketing a užití prvků politainmentu ve volbách do PSP ČR 2010

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Budinský, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:32:26Z
dc.date.available 2010-07-18T13:32:26Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11228
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje v teoretické části metody, nástroje a principy politického marketingu a v praktické části je uvádí do kontextu politického prostředí České republiky. Dále se zabývá fenoménem zvaným politainment a hledá prvky jeho užití v české politice. Praktická část analyzuje volební program a předvolební kampaně dvou největších politic-kých stran v ČR - ČSSD a ODS. Součástí práce je také případová studie věnující se klipu Přemluv bábu a jeho odrazu v médiích a politice. cs
dc.format 73 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 2193080 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject politický marketing cs
dc.subject politický trh cs
dc.subject marketing cs
dc.subject politainment cs
dc.subject infotainment cs
dc.subject volební program cs
dc.subject předvolební kampaň cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject political marketing en
dc.subject political market en
dc.subject marketing en
dc.subject politainment en
dc.subject infotainment en
dc.subject ellection campaign en
dc.subject comunication strategy en
dc.title Politický marketing a užití prvků politainmentu ve volbách do PSP ČR 2010 cs
dc.title.alternative Political marketing and the use of elements of politainment in elections to the Parliament of the Czech Republic 2010 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zavřelová, Veronika
dc.date.accepted 2010-05-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes methods, tools and principals of political marketing and puts them in the context of the Czech political environment. It also describes the phenomenon known as politainment and looks for signs of its usage in Czech politics. The practical part of this thesis analyses election programs and election campaigns of the two biggest political parties in Czech Republic - CSSD and ODS. A case study describing video called "Přemluv bábu'q and its reflection in local media and politics is also part of this thesis. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13603
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
budinský_2010_bp.pdf 2.091Mb PDF View/Open
budinský_2010_vp.pdf 55.29Kb PDF View/Open
budinský_2010_op.pdf 59.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account