Romská otázka: diskriminace, stereotypy, xenofobie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Romská otázka: diskriminace, stereotypy, xenofobie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín cs
dc.contributor.author Brychta, Oldřich cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:40:20Z
dc.date.available 2010-07-18T13:40:20Z
dc.date.issued 2010-04-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11241
dc.description.abstract Bakalářská práce Romská otázka: diskriminace, stereotypy, xenofobie se zabývá romskou menšinou v České republice, jejím historickým vývojem, zvyky a původními řemesly. Dále se zabývám postojem majority k Romům a některými panujícími stereotypy. Uvádím nálezy právních předpisů zabývajících se diskriminací a rasovým násilím. Hlavním cílem bylo najít rozdíly ve stylu prožívání života, výchově dětí a životních hodnotách. Cílem bylo také najít možnost uplatnění sociálního pedagoga při práci s Romy. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 361991 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Romové cs
dc.subject Olašští Romové cs
dc.subject romská kultura cs
dc.subject romská historie cs
dc.subject romský jazyk cs
dc.subject etnolekt cs
dc.subject romská rodina cs
dc.subject hodnotová hierarchie Romů cs
dc.subject romská řemesla cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject sociální podpora cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject Romanies en
dc.subject Valachian Romanies en
dc.subject Romany culture en
dc.subject Romany history en
dc.subject Romany language en
dc.subject etnolect en
dc.subject Romany family en
dc.subject value hierarchy en
dc.subject Romany crafts en
dc.subject racism en
dc.subject discrimination en
dc.subject unemployment en
dc.subject social support en
dc.subject upbringing en
dc.subject education en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Romská otázka: diskriminace, stereotypy, xenofobie cs
dc.title.alternative Roma issue: discrimination, stereotypes, xenophobia en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard cs
dc.date.accepted 2010-06-16 cs
dc.description.abstract-translated My thesis Romany question: discrimination, stereotypes, xenophobia concerns the Romany minority in Czech Republic, its historical evolution, traditions and original crafts. I deal with majority's attitude to Romanies and with some ruling stereotypes. I state legislation on discrimination and racial violence. Main goal was to find differences in the life style, children upbringing and education and life values. An important aim was to find the use of the social pedagogue in the work with Romanies. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14469
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
brychta_2010_bp.pdf 353.5Kb PDF View/Open
brychta_2010_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
brychta_2010_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account