Aktivizující metody v přípravě strážníků.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizující metody v přípravě strážníků.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav cs
dc.contributor.author Kubiš, Libor cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:43:41Z
dc.date.available 2010-07-18T13:43:41Z
dc.date.issued 2010-04-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11248
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována problematice aktivizace profesionální činnosti strážníků městské a obecní policie. V průběhu pracovní činnosti se strážník dostává do různých zátěžových situací, které mu ztěžují a komplikují služební činnost. Záleží na připravenosti strážníka, jeho psychické odolnosti a trénovanosti, jak uvedené zátěžové situace zvládne. Proto je nutno přistupovat k pravidelným tréninkům a výcviku v oblasti psychické, odborné,komunikační přípravenosti a metodickým situačním tréninkům chování strážníka v typických služebně pracovních situacích. Tím dochází k aktivizaci pracovní činnosti strážníka a zkvalitnění jeho profesionální činnosti. Teoretická část diplomové práce je věnována rozboru psychologické zvláštnosti činnosti strážníků městské policie, zátěžovým situacím v pracovní činnosti, regulaci negativních psychických stavů, metodám rešení konfliktních situací, překonávání strachu, prevenci profesionální deformace strážníků, psychologii disciplíny, sociálně - psychologické připravenosti strážníka, metodice vzdělávání v oblasti morálně - psychologické přípravy. Praktická část je věnována aktivizujícím metodám v přípravě strážníků MP, psychologické analýze profesionálních situací při práci strážníků MP, základům metodických postupů tréninku, tréninku konstruktivně - asertivního jednání dvoučlenné hlídky strážníků a skupiny strážníků. cs
dc.format 123 s cs
dc.format.extent 1119961 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject strážník cs
dc.subject sociálně-psychologický trénink cs
dc.subject psychická zátěž cs
dc.subject činnost cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject metody cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject profesionální činnost cs
dc.subject zákon cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject trénink cs
dc.subject řešení cs
dc.subject manipulace cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject emoce cs
dc.subject faktor cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject morálka cs
dc.subject výcvik cs
dc.subject městská policie cs
dc.subject policeman en
dc.subject socially-psychological training en
dc.subject psychical barrier en
dc.subject activity en
dc.subject activation en
dc.subject methods en
dc.subject development en
dc.subject professional activity en
dc.subject law en
dc.subject communication en
dc.subject traing en
dc.subject solution en
dc.subject manipulation en
dc.subject conflict en
dc.subject emotion en
dc.subject factor en
dc.subject efectivity en
dc.subject morality en
dc.subject training en
dc.subject method en
dc.subject research en
dc.subject behaviour en
dc.subject asertity en
dc.title Aktivizující metody v přípravě strážníků. cs
dc.title.alternative Activity methods for preparation of the police officers. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava cs
dc.date.accepted 2010-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The degree work is dedicated to the topic of activation of the professional activity of a local police. During their working activity the police officer gets into various difficult situations, which complicate his work. It depends on his professionality, his psychical resistance, communication and training, how he deals with all theze barriers. Thaťs why it is necessary to get down to regular trainings in the area of psychical, professional and communicative preparation and methodical training of his behaviour in typically working situations. It re-sults into activation of his working activities and improvement of his professionality. The theoretical part of this degree work is dedicated to the analysis of psychological peculiari-ties of policemen, the difficult situations during their working conditions, regulation of the negative psychical states, methods of solution of conflict situations, beating the fear, pre-vention of their professional deformation, psychology off discipline, his socially- psycho-logical preparation, methods of education in the area of the psychological preparation. The practical part is focused on methods of preparation of local police, psychological analysis of the professional situations during their work, basics of training, research and training of asertive behaviour of 2-membered group of police. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 13997
dc.date.assigned 2010-01-12 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kubiš_2010_dp.pdf 1.068Mb PDF View/Open
kubiš_2010_vp.doc 4.349Mb Microsoft Word View/Open
kubiš_2010_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account