Sociální integrace národnostních menšin s důrazem na romskou problematiku.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální integrace národnostních menšin s důrazem na romskou problematiku.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Slejška, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:59:12Z
dc.date.available 2010-07-18T13:59:12Z
dc.date.issued 2010-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11258
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá sociální integrací menšin s důrazem na romskou komunitu. Falzifikuje následující hypotézu: Integrace Romů v české republice je ovlivněna diskriminací ze strany majoritní společnosti. Práce se opírá především o autorovy poznatky získané během konzultací se zainteresovanými lidmi, studiem dostupné literatury a z praktické dotazníkové sondáţe uskutečněné v devátých třídách ZŠ. Čerpá především z poznatků získaných na území brněnské městské části Brno-sever, kde je v současné době pravděpodobně nejvíce zástupců romské menšiny. cs
dc.format 110 s. cs
dc.format.extent 3670953 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cikáni cs
dc.subject edukace cs
dc.subject etnikum cs
dc.subject integrace cs
dc.subject menšiny cs
dc.subject Romové cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject začlenění cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject Gipsies en
dc.subject education en
dc.subject ethnic group en
dc.subject integration en
dc.subject minorities en
dc.subject Romanies en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject education en
dc.subject integration en
dc.subject employment en
dc.subject employment rate en
dc.title Sociální integrace národnostních menšin s důrazem na romskou problematiku. cs
dc.title.alternative Social integration of national minorities, with special focus on Roma issues. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2010-05-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with social integration of minorities, with an emphasis on Romany community. It disproves following hypothesis: Integration of Romanies in the Czech Republic is influenced by discrimination from the side of majority society. The thesis is particularly based on author?s knowledge acquired during consultations with the people concerned, by study of available literature and by practical probe using questionnaire which was realized in the 9th classes of primary schools. The work?s sources are especially facts obtained in the area of Brno-north which is part of Brno where there are probably most of representatives of Romany minority at present. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16463
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade B
local.subject integrace Romů cs
local.subject sociální začleňování cs
local.subject integration of Romanies to major human society en
local.subject social integration en


Files in this item

Files Size Format View
slejška_2010_dp.pdf 3.500Mb PDF View/Open
slejška_2010_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
slejška_2010_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account