Alkohol a mladá generace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Alkohol a mladá generace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Doubravová, Soňa
dc.date.accessioned 2010-07-18T14:17:39Z
dc.date.available 2010-07-18T14:17:39Z
dc.date.issued 2010-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11287
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce, nazvaná ?Alkohol a mladá generace?, se zaměřuje na problematiku dětí, mládeže, rodiny a jejich postoje a vztahu k alkoholu. V teoretické části blíže rozvádím také problematiku alkoholu v kontextu rodiny. Zmiňuji také faktory a důvody vzniku závislosti na alkoholu. Popisuji principy a cíle primární prevence vzniku alkoholové závislosti. V praktické části je realizován průzkum zaměřený na vztah mladých lidí k alkoholu. Zjištěné výsledky následně interpretuji a komentuji. Jako výzkumná technika je použit dotazník. cs
dc.format 50 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 693567 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mladá generace cs
dc.subject alkohol cs
dc.subject závislost cs
dc.subject závislost na alkoholu cs
dc.subject primárné prevence cs
dc.subject young generation en
dc.subject alcohol en
dc.subject reliance on alcohol en
dc.subject primary prevention en
dc.title Alkohol a mladá generace cs
dc.title.alternative Alcohol and young generation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Daniš, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated Bachelor degree thesis, called ?Alcohol and young generation?, is focused on problems of children, young people, families and their relation to alcohol. In the theoretical part of my thesis there are categories like alcohol in the context of family described in detail. There are also contextualized problems of factors and reasons of inception of reliance on alcohol. The principles and goals of primary prevention of reliance on alcohol are also described. In the practical part the simplified research focusing on relation of young people to alcohol has been discussed. The results are interpreted and commented. Questionnaire is used as a research method. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14514
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade B
local.subject alkoholismus cs
local.subject děti a mládež cs
local.subject rodinná výchova cs
local.subject alcoholism en
local.subject children and youth en
local.subject family education en


Files in this item

Files Size Format View
doubravová_2010_bp.pdf 677.3Kb PDF View/Open
doubravová_2010_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
doubravová_2010_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account