Výchovná opatření určená mladistvým delikventům ve světle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výchovná opatření určená mladistvým delikventům ve světle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Válková, Helena
dc.contributor.author Myška, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-18T17:50:35Z
dc.date.available 2010-07-18T17:50:35Z
dc.date.issued 2010-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11345
dc.description.abstract Práce ?Výchovná opatření ukládaná mladistvým delikventům ve světle zákona o soudnictví ve věcech mládeže? vznikla analýzou, komparací a vyhodnocením dostupné literatury a statistických údajů jako reakce na jeden z vážných problémů současné společnosti a na možnosti jeho řešení. Práce se zabývá poznatky z kriminologických výzkumů, stavem, strukturou a dynamikou kriminality mladistvých, relativně novým zákonem o soudnictví ve věcech mládeže z roku 2003, jeho zrodem a souvislostmi a dále i postupy při prevenci kriminality mladistvých, které se osvědčily v zahraničí a také současnou situací v ČR. cs
dc.format 89 s., 20 s. příloh cs
dc.format.extent 1185591 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kriminalita cs
dc.subject kriminalita mladistvých cs
dc.subject stav cs
dc.subject struktura a dynamika kriminality mladistvých cs
dc.subject zákon o soudnictví ve věcech mládeže cs
dc.subject výchovná opatření cs
dc.subject dítě cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject statistiky cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Criminality en
dc.subject juvenile delinquency en
dc.subject state en
dc.subject structure and dynamics of juvenile delinquency en
dc.subject juvenile justice law en
dc.subject discipline precautions en
dc.subject child en
dc.subject minor en
dc.subject statistic en
dc.subject prevention en
dc.title Výchovná opatření určená mladistvým delikventům ve světle zákona o soudnictví ve věcech mládeže cs
dc.title.alternative Discipline precautions imposed on juvenile delinquents in the light of criminological findings en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sovák, Zdeněk
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated Thesis ?Discipline precautions imposed on juvenile delinquents in the light of criminological findings? was made using of analysis, comparation and evaluation of available literature and statistical data as a reaction to the one of most important problem of present society and the possibilities of its solutions. Thesis follows knowledges from criminological researches, state, structure and dynamics of juvenile delinquency, relatively by a new juvenile justice law from 2003, its origination and coherencies and furthermore procedures at prevention of juvenile delinquency, which came right abroad as well as contemporary situation in the ČR. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16813
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
local.subject soudnictví ve věcech mládeže cs
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject administration of juvenile justice en
local.subject juvenile delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
myška_2010_dp.pdf 1.130Mb PDF View/Open
myška_2010_op.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account