Příprava keratinového hydrolyzátu alkalicko-enzymovým rozkladem ovčí vlny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava keratinového hydrolyzátu alkalicko-enzymovým rozkladem ovčí vlny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krejčí, Ondřej
dc.contributor.author Brázdová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-18T17:53:24Z
dc.date.available 2010-07-18T17:53:24Z
dc.date.issued 2010-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11352
dc.description.abstract Diplomová práce se v teoretické části zabývá keratinem, jeho strukturou a vlastnostmi, dále přípravou keratinových hydrolyzátů a jejich aplikacemi. Praktická část je zaměřena na zpracování odpadní ovčí vlny dvoustupňovou alkalicko-enzymovou hydrolýzou, při níž byl sledován vliv vybraných parametrů na účinnost hydrolýzy. Byla použita metodika dvouúrovňových statistických faktorových pokusů se třemi sledovanými parametry: kon-centrace alkalického prostředí (Ca(OH)2) při hydrolýze, teplota 1. stupně hydrolýzy a teplota 2. stupně hydrolýzy. V 1. stupni byla vlna hydrolyzována roztokem Ca(OH)2 po dobu 24 hodin a ve 2. stupni byla dále rozkládána enzymem dalších 24 hodin. Přídavek enzymu byl konstantní a byly použity dva různé enzymy Esperase 6.0 T a Everlase 6.0 T. Byly stanoveny optimální podmínky hydrolýzy. Získaný keratinový hydrolyzát by mohl najít uplatnění v obalové technice a zemědělství jako doplněk krmivo pro dobytek. cs
dc.format 69 s., 3 s. obr příloh cs
dc.format.extent 3198026 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ovčí vlna cs
dc.subject keratinový hydrolyzát cs
dc.subject hydrolýza cs
dc.subject keratin cs
dc.subject pevný odpad cs
dc.subject sheep wool en
dc.subject keratin hydrolysate en
dc.subject hydrolysis en
dc.subject keratin en
dc.subject solid waste en
dc.title Příprava keratinového hydrolyzátu alkalicko-enzymovým rozkladem ovčí vlny cs
dc.title.alternative Preparation of keratin hydrolysate by alkali-enzymatic decomposition of sheep wool en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mokrejš, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated This master thesis in its theoretic part deals with keratin, its structure and properties, further treatment of waste wool to the keratin hydrolysates and its applications are described. The practical part is aimed at processing of waste sheep wool by two-stage al-kali-enzymatic hydrolysis; influences of selected conditions on hydrolyses effectiveness were observed. Two-level statistical factorial-test method with three monitored conditions was used: concentration of alkali (Ca(OH)2) during hydrolysis, temperature in the 1st stage of hydrolisis and temperature in the 2nd stage of hydrolysis. In the 1st stage the wool was hydrolysed using Ca(OH)2 for 24 hours. In the 2nd stage the wool was decomposed by en-zyme for 24 hours. Amount of enzyme was constant, and two different enzymes were used (Esperase 6.0 T and Everlase 6.0 T). Optimal conditions of hydrolysis were designated. Gained keratin hydrolysate could be used in wrapping technology and agriculture like an animal feed supplement. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 15017
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
brázdová_2010_dp.pdf 3.049Mb PDF View/Open
brázdová_2010_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
brázdová_2010_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account