Projekt motivace studentů BSP ke studiu MSP vyučovaný v anglickém jazyce na FaME UTB ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt motivace studentů BSP ke studiu MSP vyučovaný v anglickém jazyce na FaME UTB ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef cs
dc.contributor.author Drimlová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:25:29Z
dc.date.available 2010-07-18T18:25:29Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11404
dc.description.abstract Obsahem diplomové práce je průzkum postojů studentů BSP i MSP při volbě magisterské-ho studijního programu v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky, Uni-verzity Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá motivací studentů ke studiu a mar-ketingem ve školství. Cílem je zjistit, zda mají studenti zájem o studium v anglickém jazy-ce, či jaké mají překážky k tomuto studiu a pokusit se navrhnout jejich odstranění. V prak-tické části se diplomová práce zabývá průzkumem MSP oborů na vysokých školách a jejich podmínek pro studium v anglickém jazyce. Z výsledků analýzy je navržen projekt na zvý-šení zájmu studentů BSP o studium MSP v anglickém jazyce. cs
dc.format 87 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 2318424 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketing školy cs
dc.subject motivace cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject Marketing en
dc.subject School Marketing en
dc.subject Motivation en
dc.subject Marketing Communications en
dc.subject Marketing Mix en
dc.title Projekt motivace studentů BSP ke studiu MSP vyučovaný v anglickém jazyce na FaME UTB ve Zlíně cs
dc.title.alternative Project of students' motivation in bachelor degree programm for studying master degree programm in English at FaME TBU in Zlín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Pavla cs
dc.date.accepted 2010-05-31 cs
dc.description.abstract-translated This master thesis is a research into Bachelor and Master program students' attitudes when opting for the study programs conducted in English at the Faculty of Management and Economy at Tomas Bata University in Zlin. The theoretical part deals with students' moti-vation for studies at universities and school marketing. The goal is to find out if students are interested in studying English programs or if there are any barriers. Suggestions for their elimination are drafted. The analysis deals with the master degree programs at universities all over the Czech Republic which are accredited in English language. Based on the analysis results, the project is proposed for supporting the interest of Bachelor students for choosing their Master program in English. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 13572
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
drimlová_2010_dp.pdf 2.211Mb PDF View/Open
drimlová_2010_vp.doc 69Kb Microsoft Word View/Open
drimlová_2010_op.doc 68.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account