Srovnání vlastností vytvrzených epoxidových pryskyřic připravených při různých režimech vytvrzování

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Srovnání vlastností vytvrzených epoxidových pryskyřic připravených při různých režimech vytvrzování

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Srovnání vlastností vytvrzených epoxidových pryskyřic připravených při různých režimech vytvrzování
Autor: Cveková, Kateřina
Vedoucí: Hrbáček, Jan
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na proces přípravy a sledování vlastností epoxidových pryskyřic po vytvrzení. Jsou zde také uvedeny základní informace o epoxidových pryskyřicích a významná část této práce je věnována samotným aplikacím epoxidových pryskyřic. V experimentální části byly porovnávány tři druhy epoxidových pryskyřic, a to zejména na základě jejich různých mechanických vlastností po vytvrzení. Pro stanovení optimálních parametrů vytvrzování bylo využito centrálně složeného rotačního experimentu se dvěma nezávisle proměnnými - teplotou a časem (T,t). Bylo získáno množství experimentálních dat, u kterých byly porovnávány fyzikální vlastnosti, jichž bylo dosaženo za určitých podmínek vytvrzování (T,t). Zajímala nás zejména rázová houževnatost, mez pevnosti v ohybu a modul pružnosti v ohybu. Cílem práce bylo stanovit optimální parametry pro vytvrzování epoxidových pryskyřic
URI: http://hdl.handle.net/10563/1143
Datum: 2006-05-12
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav inženýrství polymerů
Studijní obor: Inženýrství polymerů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2813


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
cveková_2006_dp.pdfZablokované 4.034Mb PDF
cveková_2006_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
cveková_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet