Systém pomoci matkám s dětmi v krizi v městě Brně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém pomoci matkám s dětmi v krizi v městě Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuchyňková, Iva
dc.contributor.author Žewucká, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:51:41Z
dc.date.available 2010-07-18T18:51:41Z
dc.date.issued 2009-11-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11465
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá systémem pomoci matkám s dětmi v krizové situaci v regionu města Brna. Stručně charakterizuje současnou rodinu a komplexní systém pomoci rodinám; v rámci této pomoci se zaměřuje především na sociální služby. Mapuje organizace a instituce poskytující pomoc cílové skupině v daném regionu. V praktické části se práce věnuje jednotlivým pobytovým zařízením pro matky s dětmi v tísni ve městě Brně a pokouší se o hodnocení současné situace, pokud jde o kapacitu těchto zařízení a služby v nich poskytované. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 1153943 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Matky s dětmi v krizi cs
dc.subject krize rodiny cs
dc.subject komplexní systém pomoci rodinám cs
dc.subject sociální služby ve městě Brně cs
dc.subject poradenské organizace cs
dc.subject krizová pomoc cs
dc.subject pobytové zařízení cs
dc.subject domov pro matky s dětmi cs
dc.subject azylový dům cs
dc.subject sociální byt cs
dc.subject kapacita pobytových zařízení cs
dc.subject Mothers with children in a crisis en
dc.subject family crisis en
dc.subject complex system of help to families en
dc.subject social services in the city of Brno en
dc.subject guidance councils en
dc.subject help in a crisis en
dc.subject accommodation facilities en
dc.subject shelter for mothers with children en
dc.subject sheltered housing en
dc.subject social housing en
dc.subject capacity of accommodation facilities en
dc.title Systém pomoci matkám s dětmi v krizi v městě Brně cs
dc.title.alternative System of help to mothers with children in crisis in Brno en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2010-01-26
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the system of help to mothers with children finding themselves in a critical situation in the city of Brno. It characterizes briefly the contemporary family and the complex system of help to families, first of all the social services. It surveys organizations and institutions offering help to the target group in the region in question. In its analytical part the bachelor thesis describes individual facilities providing accommodation for mothers with children in need in the city of Brno and tries to evaluate the current situation, mainly the capacity of these facilities and the services provided by them. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016209
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade A
local.subject azylové domy cs
local.subject krizová intervence cs
local.subject sanctuary houses en
local.subject crisis intervention en


Files in this item

Files Size Format View
žewucká_2010_bp.pdfBlocked 1.100Mb PDF View/Open
žewucká_2010_vp.doc 494.5Kb Microsoft Word View/Open
žewucká_2010_op.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account