Projekt marketingové komunikace společnosti HOPA CZ, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace společnosti HOPA CZ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Smolíková, Šárka cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T22:05:49Z
dc.date.available 2010-07-18T22:05:49Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11493
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá současným stavem marketingové komunikace ve společnosti HOPA CZ, s.r.o. a předkládá navrhovaný projekt pro zlepšení nedostatků, které mají přispět ke zvýšení povědomí o firmě. Práce bude sloužit k interním účelům společnosti. V první části je stručně charakterizována marketingová komunikace, členění marketingových nástrojů a teoretická východiska pro plán marketingové komunikace. Praktická část analyzuje vnější a vnitřní prostředí společnosti a shrnuje současný stav marketingové komunikace. Na základě získaných poznatků je sestaven plán marketingové komunikace, který je v závěru doplněn o přehled nákladů a potencionální rizika. cs
dc.format 102 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3316266 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject nástroje marketingové komunikace cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing communication instruments en
dc.subject communication plan en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt marketingové komunikace společnosti HOPA CZ, s.r.o. cs
dc.title.alternative The marketing communication project of the company HOPA CZ, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Holeček, Jiří cs
dc.date.accepted 2010-06-02 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on the present state of marketing communication in the company HOPA CZ, s.r.o. and the proposed project presents the improved failures that should help raise awareness about the company. The thesis will be intended for internal use of the company. The first part briefly characterizes marketing communications, marketing instruments division and theoretical basis for the plan of marketing communication. The practical part analyses external and internal environment of the company and gives a summary of the current state of marketing communication. Based on the gathered knowledge is elaborated plan of marketing communication, which at the end of this project includes the overview on expenses and possible risks. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 15363
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
smolíková_2010_dp.pdf 3.162Mb PDF View/Open
smolíková_2010_vp.doc 66Kb Microsoft Word View/Open
smolíková_2010_op.doc 73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account