Šikana z pohledu školního metodika prevence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Šikana z pohledu školního metodika prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena cs
dc.contributor.author Muchová, Jitka cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T22:07:12Z
dc.date.available 2010-07-18T22:07:12Z
dc.date.issued 2010-04-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11497
dc.description.abstract Moje bakalářská práce se zabývá šikanou jako sociálně patologickým jevem na školách. V práci jsou vymezeny základní pojmy, příčiny a podmínky vzniku šikany, popsány typologie agresorů a obětí. Uvedeny jsou zde možné postupy při odhalení a řešení šikany, včetně důsledků pro agresory a oběti.Velká pozornost je věnována prevenci šikany na školách. Jsou zde popsány některé preventivní programy, které byly uskutečněny na vybraných školách. Předkládány jsou úkoly a možnosti škol v rámci prevence, včetně jejich spolupráce se speciálizovanými institucemi. V bakalářské práci jsou zpracovány výsledky průzkumu provedeného mezi pedagogy ZŠ, jehož cílem bylo zjistit jejich názory, postoje, zkušenosti a povědomí k problematice šikany a její prevence. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 898897 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject šikana cs
dc.subject šikanování cs
dc.subject školní metodik prevence cs
dc.subject prevence cs
dc.subject preventivní programy cs
dc.subject aggresor en
dc.subject victim en
dc.subject bullying en
dc.subject school prevention methodologist en
dc.subject prevention en
dc.subject preventive programmes en
dc.title Šikana z pohledu školního metodika prevence cs
dc.title.alternative Bullying from the perspective of school prevention methodologist en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Spurný, Joža cs
dc.date.accepted 2010-06-08 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with the bullying as with a socially pathological phenomenon at schools. In the work, there are defined basic concepts, the causes and conditions of bullying, there are described the typologies of aggressors and the kinds of victims. There are listed possible procerudes for detecting and resolving bullying, including the implications for aggressors and victims. A great attention is paid to the prevention of bullying at schools. There are described some preventive programmes, which were completed at selected schools. I have presented the tasks and the abilities of schools in the prevention, including their cooperation with the specialized institutions. Thesis also processes the results of the survey carried out among teachers of primary school, whose aim was to find out their opinions, attitudes,experience and awareness on the issue of bullying and its prevention. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17304
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
muchová_2010_bp.pdf 877.8Kb PDF View/Open
muchová_2010_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
muchová_2010_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account