Alternativní formy trestu v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Alternativní formy trestu v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín cs
dc.contributor.author Drápela, Luboš cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T22:31:44Z
dc.date.available 2010-07-18T22:31:44Z
dc.date.issued 2010-04-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11535
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Alternativní formy trestu v ČR? pojednává o alternativních trestech v historických souvislostech vycházejících z principů restorativní justice, kdy je trestný čin chápán jako konflikt mezi pachatelem a obětí trestného činu, který je možný řešit aktivní účastí všech zúčastněných stran. Popsány jsou jednotlivé druhy alternativních trestů z hlediska různých kritérií se zaměřením na novou kodifikaci trestního zákoníku. Pozornost je věnována instituci, která je spjata s alternativními tresty ? probační a mediační službou. Popsány jsou její úkoly, principy a činnost. Zmíněny jsou i partnerské projekty ? probační programy zaměřené především na mládež. cs
dc.format 100 s., 32 s. příloh cs
dc.format.extent 4923937 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject alternativní tresty cs
dc.subject mediace cs
dc.subject odklony v trestním řízení cs
dc.subject orgány činné v trestním řízení cs
dc.subject probace cs
dc.subject Probační a mediační služba cs
dc.subject restorativní justice cs
dc.subject retributivní justice cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject socializace cs
dc.subject alternative punishments en
dc.subject mediation en
dc.subject departures in prosecution en
dc.subject authority dealing in the criminal proceeding en
dc.subject probatik en
dc.subject Probation and mediation service en
dc.subject restorative justice en
dc.subject retributive justice en
dc.subject social - work en
dc.subject socialization of labour en
dc.title Alternativní formy trestu v ČR cs
dc.title.alternative Alternative forms of the punishment in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela cs
dc.date.accepted 2010-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis ?Alternative forms of punishment in the Czech Republic? disserts on alternative punishments in historical context based on principles of restorative justice, when a criminal offence is considered as a conflict between offender and victim, that is possible to solve by active partcipation of involved sides. Particular kinds of alternative punishments are described from different points of view with focus on a new codification of criminal code. The attention is payed on the institution, that is connected with alternative punishments, mediation and probation service. There are described aims, principles and activities of this service. Partner projects are also noticed ? probation programmes focused on youth. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14515
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
drápela_2010_bp.pdf 4.695Mb PDF View/Open
drápela_2010_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
drápela_2010_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account