Vzdělávání Romů na základní škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání Romů na základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraus, Blahoslav cs
dc.contributor.author Vlasák, František cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:11:26Z
dc.date.available 2010-07-18T23:11:26Z
dc.date.issued 2010-04-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11607
dc.description.abstract Bakalářská práce : ?Vzdělávání Romů na základní škole? pojednává o hlavních problémech, které Romy v součastné době trápí. Nízká úroveň vzdělání, celková školní neúspěšnost romských žáků, nedostačující, nebo prakticky žádná domácí příprava, špatná komunikace mezi rodinou a školou a s tím spojená vysoká nezaměstnanost. Dále pak, jaký názor na tyto romské problémy mají pedagogové, kteří, se na výuce romských žáků přímo podílí. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 408092 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Romové cs
dc.subject historie cs
dc.subject škola cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject výuka cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject rodina cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject History en
dc.subject school en
dc.subject education en
dc.subject schooling en
dc.subject cooperation en
dc.subject family en
dc.subject refuge en
dc.title Vzdělávání Romů na základní škole cs
dc.title.alternative Education of romani people in elementary school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor cs
dc.date.accepted 2010-06-15 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis: ?Education of Romanies on the primary school.? It is about major problems which make problems to Romanies at the present time. Low lewel of education, total school ineffectuality Romanies pupils, deficient or practically no home preparng, bad communication between family and schoul and of course high enemployment. Next thing is theory on this problem from teachers, because they directly share on the education these pupils. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17426
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vlasák_2010_bp.pdf 398.5Kb PDF View/Open
vlasák_2010_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
vlasák_2010_op.doc 399Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account