Životní styl současné mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Životní styl současné mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František cs
dc.contributor.author Volejníková, Michaela cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:19:51Z
dc.date.available 2010-07-18T23:19:51Z
dc.date.issued 2010-04-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11624
dc.description.abstract Balalářská práce se věnuje životnímu stylu současné mládeže. Nastínila jsem zde základní pojmy, pojednala o tom, co k životnímu stylu patří a co obsahuje a také jsem popisovala několik typů problémů, se kterými se naše současná mládež potýká.K životnímu stylu patří také hodnoty a hodnotová orientace a samozřejmě také mezilidské vztahy. V praktické části jsem se snažila vyhodnotit dotazníky žáků Gymnázia T.G.M. v Zástávce u Brna pod vedením Drahy Trojanové. Analyzovala jsem percentuelně své dotazníky a potvrdila všechny tři stanovené předpoklady. cs
dc.format 38 s. cs
dc.format.extent 15773132 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Životní styl cs
dc.subject mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject problémy ? poruchy příjmu potravy cs
dc.subject kouření cs
dc.subject alkohol cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject sport cs
dc.subject televize a počitač cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject A lifestyle en
dc.subject young people en
dc.subject family en
dc.subject wealth lifestyle en
dc.subject some problems ? eating disorders en
dc.subject smoking en
dc.subject alcohol en
dc.subject free time en
dc.subject sport en
dc.subject tv and pc en
dc.subject funds en
dc.subject human relations en
dc.subject education en
dc.title Životní styl současné mládeže cs
dc.title.alternative A life style of our young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2010-06-07 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis describes a lifestyle of present young people. I describe a basic conceptions, I describe what relate to a lifestyle and what contains and I describe some types of problems, that they have to solve every day.There are merits and merit orientation and of course human relations too. In experience part I try to analyse a list of questions of scholars of grammar school T.G.M. in Zastávka u Brna with the aid Draha Trojanova. I analysed my lists of questions and I acknowledged all premises. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17462
dc.date.assigned 2009-09-11 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
volejníková_2010_bp.pdf 15.04Mb PDF View/Open
volejníková_2010_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
volejníková_2010_op.doc 26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account