Spolupráce rodiny a školy při výchově dětí s ADHD

DSpace Repository

Language: English čeština 

Spolupráce rodiny a školy při výchově dětí s ADHD

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zajitzová, Eliška
dc.contributor.author Vlčková, Jindřiška
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:23:06Z
dc.date.available 2010-07-18T23:23:06Z
dc.date.issued 2010-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11632
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám syndromem ADHD (Attention Deficit Hyperactivity isorder - znamená porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou). Zajímá mne především oblast práce s dětmi s ADHD jak ve škole, tak v rodině. Popisuji zde projevy syndromu, správné způsoby a možnosti práce s dětmi s ADHD. V praktické části jsem se zaměřila na zmapování současného stavu a kvality spolupráce rodiny a školy při výchově dětí s ADHD. Hledám také oblasti, ve kterých je spolupráce problematická. cs
dc.format 70 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3257535 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hyperaktivita cs
dc.subject ADHD cs
dc.subject syndrom ADHD cs
dc.subject příznaky ADHD cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova dětí s ADHD cs
dc.subject učební proces cs
dc.subject individuální přístup cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject výchovné zásady cs
dc.subject hyperactivity en
dc.subject ADHD en
dc.subject ADHD syndrome en
dc.subject symptoms of ADHD en
dc.subject cooperation en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject education of children with ADHD syndrome en
dc.subject education en
dc.subject individual access en
dc.subject question-form en
dc.subject education principles en
dc.title Spolupráce rodiny a školy při výchově dětí s ADHD cs
dc.title.alternative Cooperation of the family and the school in educating children with ADHD en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šťastná, Jarmila
dc.date.accepted 2010-06-18
dc.description.abstract-translated My bachelor work is focused on ADHD syndrome (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Mainly I am interested in field of work with children with ADHD syndrome in school and also in family. I describe symptoms of syndrome, correct ways and possibilities of work with children with ADHD syndrome. In practical part of my work I am focusing on describing present condition and quality of family and school cooperation in education of children with ADHD syndrome. I also search for problems of cooperation. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 15198
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade C
local.subject porucha ADHD cs
local.subject rodinná výchova cs
local.subject školní výchova cs
local.subject rodina a škola cs
local.subject attention deficit hyperactivity disorder en
local.subject family education en
local.subject upbringing at school en
local.subject home and school en


Files in this item

Files Size Format View
vlčková_2010_bp.pdf 3.106Mb PDF View/Open
vlčková_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
vlčková_2010_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account