Vliv zdrojů uhlíku na dekarboxylázovou aktivitu bakterií rodu Lactococcus

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv zdrojů uhlíku na dekarboxylázovou aktivitu bakterií rodu Lactococcus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Valenta, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:35:32Z
dc.date.available 2010-07-18T23:35:32Z
dc.date.issued 2010-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11657
dc.description.abstract Tato práce se zabývá tvorbou biogenních aminů v závislosti na různých zdrojích uhlíku a podmínkách prostředí. V teoretické části je popsána charakteristika biogenních aminů, mechanismus dekarboxylace, jejich výskyt v potravinách, toxikologické hodnocení a metody stanovení těchto aminů. Také je stručně pojednáno o bakteriích mléčného kvašení. Pro praktickou část bylo pouţito 6 kmenů bakterií rodu Lactococcus. Biogenní aminy byly stanoveny pomocí iontově výměnné chromatografie. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 2074122 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biogenní amin cs
dc.subject tyrosin cs
dc.subject dekarboxylace cs
dc.subject bakterie mléčného kvašení cs
dc.subject lactococcus cs
dc.subject iontově výměnná chromatografie cs
dc.subject biogenic amin en
dc.subject tyrosine en
dc.subject decarboxylation en
dc.subject lactic acid bakteria en
dc.subject lactococcus en
dc.subject ion-exchange chromatography en
dc.title Vliv zdrojů uhlíku na dekarboxylázovou aktivitu bakterií rodu Lactococcus cs
dc.title.alternative Effect of carbon sources on dekarboxylázovou activity of the bacterial genus Lactococcus en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wunderlichová, Leona
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated This work deals with production biogenic amines depending on different sources of carbon and enviromental conditions. The theoretical part is description of the biogenic amines, the mechanism of decarboxylation, its occurrence in foods and toxicological evaluation and methods for the determination of these amines. It is also briefly discussed the lactic acid bacteria. For the practical part was used 6 strains of bacteria of the genus Lactococcus. Biogenic amines were determinated by ion-exchanged chromatography. en
dc.description.department Ústav technologie a mikrobiologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/144 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14848
dc.date.assigned 2010-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valenta_2010_bp.pdf 1.978Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account