Rodina se zanedbávaným nebo týraným dítětem, způsoby sociální intervence

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rodina se zanedbávaným nebo týraným dítětem, způsoby sociální intervence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Doležalová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:43:41Z
dc.date.available 2010-07-19T00:43:41Z
dc.date.issued 2010-04-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11757
dc.description.abstract Zdraví a život zanedbávaného nebo týraného dítěte závisí na všímavosti okolí a včasném oznámení skutečností, které týrání nasvědčují. Podle Listiny základních práv a svobod má každý právo na život, právo na nedotknutelnost osoby, právo nebýt podroben mučení ani krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Samozřejmě tato práva mají i děti. Ony si je ovšem na rozdíl od dospělých ještě neumějí prosadit. Bakalářská práce se věnuje problematice zanedbávání a týrání dětí v rodině a jaké způsoby sociální intervence lze těmto dětem poskytnout. Na základě toho zkoumá, jestli se prostřednictvím krizových center daří začlenit tyto děti zpět do společnosti. cs
dc.format 54 s., 12 s. příloh cs
dc.format.extent 446533 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject zanedbávání cs
dc.subject týrání cs
dc.subject způsoby sociální intervence cs
dc.subject Family en
dc.subject neglecting en
dc.subject mistreating en
dc.subject ways of social intervention en
dc.title Rodina se zanedbávaným nebo týraným dítětem, způsoby sociální intervence cs
dc.title.alternative The family with an unkept or a hagridden child, the means of social intervention en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Průšová, Lenka
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated Health and life of neglected or mistreated children depends on observations of the others and early reporting of the facts suggesting mistreatment. According to the Declaration of Fundamental Human Rights and Freedoms, everybody has the right to life, right to personal immunity, right not to be tortured and not to be treated or punished in cruel, inhuman or humiliating way. These rights naturally also apply to children. However, unlike the adult they can not enforce them yet. The bachelor thesis deals with the questions of neglecting and mistreating children in families and the ways of social interventions these children could be provided with. On basis of these, it studies if through the medium of the crisis centers these children succeed in being incorporated back into society. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14511
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade B
local.subject zanedbávané děti cs
local.subject týrané děti cs
local.subject krizová intervence cs
local.subject neglect children en
local.subject abused children en
local.subject crisis intervention en


Files in this item

Files Size Format View
doležalová_2010_bp.pdf 436.0Kb PDF View/Open
doležalová_2010_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
doležalová_2010_op.doc 205Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account