Analýza pozice značky Klasa na českém trhu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza pozice značky Klasa na českém trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Gajová, Vendula
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:45:25Z
dc.date.available 2010-07-19T00:45:25Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11761
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je analýza pozice značky KLASA na českém trhu. V teoretické části jsou popsány základní definice týkající se značky, úloha značky v marketingu, proces tvorby a marketingového řízení značky a druhy značek, důraz je kladen zejména na značky účelové. Praktická část je zaměřena na konkrétní značku KLASA. Jsou zde popsány marketingové cíle a zásady používání této národní značky, mix nástrojů podpory prodeje, konkurence mezi značkami kvality a závěrem je provedeno vlastní dotazníkové šetření tykající se zjištění rozsahu výskytu značky KLASA v povědomí spotřebitelů. cs
dc.format 79 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2004784 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Definice značky cs
dc.subject tvorba značky cs
dc.subject úloha značky v marketingu cs
dc.subject druhy značek cs
dc.subject účelové značky cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject Brand definition en
dc.subject brand creation en
dc.subject role in brand marketing en
dc.subject kinds of brands en
dc.subject purpose brands en
dc.subject sales promotion en
dc.subject competition en
dc.subject questionnaire survey en
dc.title Analýza pozice značky Klasa na českém trhu cs
dc.title.alternative Analysis of position the brand Klasa on the Czech market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Horáková, Monika
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is an analysis of position the brand KLASA on the Czech market. The theoretical part describes basic definitions related to the mark, role in brand marketing, the process of creating brand, marketing brand management and types of brands with an emphasis on targeted brand. The practical part is focused on brand KLASA. There are de-scribed marketing objectives and principles of the national brand, mix of sales support in-struments, competition between brands of quality. Finally it is evaluated own survey through a questionnaire about range of brand KLASA in consumers' awareness. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 17001
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
gajová_2010_bp.pdf 1.911Mb PDF View/Open
gajová_2010_vp.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open
gajová_2010_op.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account