Analýza systému vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vránová, Šárka
dc.contributor.author Slovenčík, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:47:31Z
dc.date.available 2010-07-19T00:47:31Z
dc.date.issued 2009-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11766
dc.description.abstract V analytické části mé bakalářské práce se budu zabývat systémem vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků. Provedu srovnání teoretických znalostí se získanými praktickými znalostmi. Hlavním cílem této části bude provedení dotazníkového šetření, na základě kterého vyvodím závěry a navrhnu změny vedoucí k zefektivnění procesu přijímání pracovníků v České pojišťovně a.s. cs
dc.format 77 cs
dc.format.extent 494036 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject výběr pracovníků cs
dc.subject průběh a organizace pohovorů cs
dc.subject hodnocení pracovníků cs
dc.subject příjem pracovníků cs
dc.subject přijímací pohovor cs
dc.subject vyhledávání a získávání pracovníků cs
dc.subject selection of staff en
dc.subject course and organization of interviews en
dc.subject staff evaluations en
dc.subject income of workers en
dc.subject interview en
dc.subject search and recruitment en
dc.title Analýza systému vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků cs
dc.title.alternative Analysis of search, selection and recruitment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stuchlík, Jan
dc.date.accepted 2010-01-20
dc.description.abstract-translated In the analytical part of my bachelor thesis I will deal with the system search, selection and recruitment. Make a comparison of theoretical knowledge with practical knowledge gained. The main objective of this part of the implementation of a questionnaire survey on the basis of which deduce conclusions and suggest changes lead to more effective recruitment processes in the Czech insurance en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13536
dc.date.assigned 2009-10-09
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
slovenčík_2010_bp.pdfBlocked 482.4Kb PDF View/Open
slovenčík_2010_vp.pdf 120.1Kb PDF View/Open
slovenčík_2010_op.pdf 310.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account