Přístupy Policie ČR k národnostním a etnickým menšinám.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Přístupy Policie ČR k národnostním a etnickým menšinám.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Bujnošek, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-19T01:13:03Z
dc.date.available 2010-07-19T01:13:03Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11820
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou multikulturalismu v podmínkách současné České republiky se zaměřením na činnost Policie ČR. V teoretické části jsou popsány základní modely přístupu k národnostním a etnickým menšinám včetně přístupu českého. Práce představuje a blíže specifikuje konkrétní mechanizmy, které Policie ČR využívá v policejní práci ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám. Praktická část představuje zpracování dotazníkového šetření a zodpovězení stanovených výzkumných otázek prostřednictvím analýzy dat. Hlavním cílem je zjistit, jak nahlíží na nové formy a metody policejní práce ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám příslušníci Policie ČR reprezentující majoritu a zástupci těchto menšin. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 2106030 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Multikulturalismus cs
dc.subject majorita cs
dc.subject minorita cs
dc.subject integrace cs
dc.subject etnický konflikt cs
dc.subject etnické hledisko cs
dc.subject policejní přístup cs
dc.subject Multiculture en
dc.subject majority en
dc.subject minority en
dc.subject integration en
dc.subject ethnic conflict en
dc.subject ethnic point of view en
dc.subject police approach en
dc.title Přístupy Policie ČR k národnostním a etnickým menšinám. cs
dc.title.alternative Approaches of Police of the Czech Republic to national and ethnical minorities. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2010-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with multiculture under the current conditions of the Czech Republic with a focus on police action of the Czech Republic. Basic models of the approach towards national and ethnic minorities including the czech one are described in the theoretical part. This work presents and defines the specific mechanisms used by the Police of the Czech Republic in police practice in relation to national minorities. The practical part presents eleboration of the questionnaire investigation and the answers to investigative questions by data analysis. The main objective is to learn how police officers of the Czech Republic who represent the majority and the representatives of minorities look at new forms and methods of police work in relation to national and ethnic minorities. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14440
dc.date.assigned 2010-01-21
utb.result.grade A
local.subject národnostní menšiny cs
local.subject policie cs
local.subject national minorities en
local.subject police en


Files in this item

Files Size Format View
bujnošek_2010_bp.pdf 2.008Mb PDF View/Open
bujnošek_2010_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
bujnošek_2010_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account