Sebeuplatnění odsouzených mužů v sociálním kontextu věznice, se zaměřením na násilí a agresi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sebeuplatnění odsouzených mužů v sociálním kontextu věznice, se zaměřením na násilí a agresi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Hanakovič, Václav
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:38:13Z
dc.date.available 2010-07-13T16:38:13Z
dc.date.issued 2006-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1182
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo postihnout problematiku sebeuplatnění odsouzených mužů, kteří nastoupili a vykonávají trest odnětí svobody, dopadem věznění na psychiku těchto osob ve výkonu trestu. Projevy násilí, agrese osob ve výkonu trestu odnětí svobody a takzvaného "druhého života" odsouzených, které poukazují na nutnost neustále rozvíjet a zkvalitňovat české vězeňství a tím jej přibližovat standardům Evropských vězeňských pravidel. cs
dc.format 52 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 343944 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Agrese cs
dc.subject agresivní chování cs
dc.subject věznice cs
dc.subject vězeň cs
dc.subject trest odnětí svobody cs
dc.subject anomální chování cs
dc.subject programy zacházení cs
dc.subject profesionalita cs
dc.subject aggression en
dc.subject aggressive behaviour en
dc.subject prison en
dc.subject prisoner en
dc.subject sentence of imprisonment en
dc.subject anomalous behaviour en
dc.subject rehabilitation programs en
dc.subject profesionality en
dc.title Sebeuplatnění odsouzených mužů v sociálním kontextu věznice, se zaměřením na násilí a agresi cs
dc.title.alternative Self-assertion of convicted men in the social context of the prison, with a focus on violence and aggression en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated The object of the bachelor's work was to express the problems of self-assertion of condemned men, which have taken up and do their sentence; impact of imprisonment to psyche of these arrested people. It refers to violence, aggression of people doing their sentence of imprisonment and so called "second life" of condemned people, which show the necessity of constant development and improvement of Czech prison system and so to bring it closer to European standards of prison rules. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4359
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade B
local.subject lidská psychika cs
local.subject vězni cs
local.subject human psychic en
local.subject prisoners en


Files in this item

Files Size Format View
hanakovič_2006_bp.pdf 335.8Kb PDF View/Open
hanakovič_2006_vp.doc 22.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account