Žena v proměnách času

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Žena v proměnách času

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona
dc.contributor.author Balická, Naděžda
dc.date.accessioned 2010-07-19T04:24:20Z
dc.date.available 2010-07-19T04:24:20Z
dc.date.issued 2010-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11847
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje proměny života žen v průběhu dvou politických režimů, před Sametovou revolucí (1989) a po roce 1989. Tato dvě období jsou známa odlišným přístupem společnosti k ženám. Bakalářská práce srovnává jejich životy, klady a zápory obou období v životech žen. Teoretická část popisuje oblasti života žen jako je vzdělání, zaměstnání, rodina, sladění pracovních a rodinných rolí, a intimní sféru. Praktická část se zaměřuje na dvě skupiny žen. První skupina, která založila rodinu před sametovou revolucí a druhá skupina, která založila rodinu po roce 1989. cs
dc.format 59 s., 67 s. příloh cs
dc.format.extent 2260663 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ženy cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject mateřství cs
dc.subject společenský vývoj cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject women en
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject marriage en
dc.subject maternity en
dc.subject social development en
dc.subject employment en
dc.title Žena v proměnách času cs
dc.title.alternative Woman in time changes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2010-06-18
dc.description.abstract-translated Bachelor work describes lives of women during two political systems, before Velvet revolution (1989) and after a year 1989. These periodics are known different access society to women. Bachelor work compares their lives, positives and negatives of these two periods in lives of women. Theoretical part describes spheres of these women's lives like is education, employment, family, coordination of working and family roles, and intimate sphere. Praktical part rates on two groups of women. First group, that start a family before Velvet revolution and second group, that start a family after a year 1989. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14083
dc.date.assigned 2010-01-21
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
balická_2010_bp.pdf 2.155Mb PDF View/Open
balická_2010_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
balická_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account