Výchova ke vztahu k přírodě u dětí z dětského domova ve Vizovicích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchova ke vztahu k přírodě u dětí z dětského domova ve Vizovicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Rutarová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-19T04:27:11Z
dc.date.available 2010-07-19T04:27:11Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11853
dc.description.abstract V teoretické části mé bakalářské práce pojednávám o dilematech dětských domovů (pro-blematice ústavní péče, dítěte žijícího v dětském domově a vychovatele), o didaktické me-todě ve formě projektu a ekologické výchově k pozitivnímu vztahu k přírodě. V praktické části mé bakalářské práce se odrážím od projektu nazvaného Popularizace zdravého život-ního prostředí a ekologie v regionu Vizovic. Tento projekt byl zpracováván dětmi z dětského domova ve Vizovicích a mnou, jako jejich vedoucím. Během práce na tomto projektu jsem si položila otázku, jak jsou tyto děti vychovávány ke kladnému vztahu k přírodě. Pro svůj výzkum jsem využila metodu rozhovoru s třemi okruhy respondentů. Cílem mé praktické části bylo odpovědět na zmíněnou otázku, zda děti dosáhly pozitivního vztahu k přírodě. cs
dc.format 48 s. , 36 s. příloh, cs
dc.format.extent 6418399 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětský domov cs
dc.subject dítě v dětském domově cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject projektová metoda cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject příroda cs
dc.subject Chidren's home en
dc.subject a child living in a children's home en
dc.subject pedagogue en
dc.subject a pedagogical method in a form of a project en
dc.subject ecology en
dc.subject enviroment en
dc.subject nature en
dc.title Výchova ke vztahu k přírodě u dětí z dětského domova ve Vizovicích cs
dc.title.alternative The Education to a relation to the environment in chidren from a children's home in Vizovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated In a theoretical part of my bachelor thesis I am concerned with a dilemma of children's homes (problems of institutional care, a child living in a children's home and a pedago-gue), a pedagogical method in a form of a project and an ecological education to a positive attitude to the enviroment. In a practical part my bachelor thesis contrasts with a project called: A popularization of the healthy environment and the ecology in a region of Vizovi-ce. This project was processing by the children from A children's home of Vizovice and by me as their leader. During work on this project I have asked myself how these children are educated to a positive attitude to the enviroment. In my research I used a method of an in-terview with three groups of respondents. The aim of my practical part was to find a reply to the mentioned question about the education to a positive attitude to the environment. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14341
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
rutarová_2010_bp.pdf 6.121Mb PDF View/Open
rutarová_2010_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
rutarová_2010_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account