Vliv prevence na výchovu mládeže v souvislosti s trestnou činností

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv prevence na výchovu mládeže v souvislosti s trestnou činností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Habáníková, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:38:53Z
dc.date.available 2010-07-13T16:38:53Z
dc.date.issued 2006-06-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1186
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na stále sledovaný problém ve společnosti, kriminalitu mládeže a současně na možnosti prevence. Popisuje příčiny, faktory které mohou ovlivňovat mládež v páchání trestné činnosti, analyzuje jaký druh kriminality se mládež nejčastěji dopouští a v poslední řadě informuje i o preventivních opatřeních poskytovaných složkou Policie ČR a dalšími subjekty. Cílem mé práce bylo zjistit úroveň právního vědomí studentů ve věku 16 - 17 let, stav jejich informovanosti v oblasti prevence kriminality a na základě zjištěných výsledků doporučit možné řešení ke zlepšení a efektivnímu využití poskytovaných preventivních opatření. cs
dc.format 50 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 730062 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kriminalita mládeže cs
dc.subject kriminogenní faktor cs
dc.subject prevence cs
dc.subject příčiny kriminality cs
dc.subject osobnost pachatele cs
dc.subject Criminality of youth en
dc.subject criminological factors en
dc.subject prevention en
dc.subject criminality causes en
dc.subject offender's personality en
dc.title Vliv prevence na výchovu mládeže v souvislosti s trestnou činností cs
dc.title.alternative Influence of Prevention to Education of Youth in Connection with Criminal Activity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo
dc.date.accepted 2006-06-27
dc.description.abstract-translated This thesis is centered on constantly observed problem in society, criminality of youth and at the same time on means of prevention. It describes causes, factors which can influence juveniles in committing criminal activity, analyses what kind of criminal activity they most often do and least but not last it informs also about preventive precautions provided by organ of Czech Police and other subjects. Finding level of legal knowledge of students in age of 16 - 17 years and quality of foreknowledge in the field of prevention of criminality and possible solution leading to improvement and effective utilization of provided preventive arrangements based on the results of my survey was the main goal of the thesis. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 3830
dc.date.assigned 2006-03-03
utb.result.grade B
local.subject prevence kriminality cs
local.subject crime prevention en


Files in this item

Files Size Format View
habáníková_2006_bp.pdf 712.9Kb PDF View/Open
habáníková_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
habáníková_2006_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account