Využití canisterapie ve skupině žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití canisterapie ve skupině žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Šimková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-19T04:40:22Z
dc.date.available 2010-07-19T04:40:22Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11887
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zmapovat využití canisterapie při rozvoji jednotlivých schopností a dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická část vychází z odborné literatury a vysvětluje pojem canisterapie, její metody, cíle, formy a působení na člověka. V další části specifikuje formy práce ve skupině žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a využití canisterapie u těchto žáků. Poslední část popisuje aktivity se žáky v rámci skupinové canisterapie. Praktická část je zaměřena na metodologii výzkumu, popisuje jeho průběh, zpracování a analýzu získaných dat. V závěru jsou shrnuty výsledky výzkumu a uvedena následná doporučení pro praxi. cs
dc.format 54 cs
dc.format.extent 1980125 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject canisterapie cs
dc.subject žáci se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject práce ve skupině cs
dc.subject využití canisterapie u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject canistherapy en
dc.subject pupils with special educational needs en
dc.subject group work en
dc.subject use of canistherapy for pupils with special educational needs en
dc.title Využití canisterapie ve skupině žáků se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.title.alternative Use of canistherapy in group of pupils with special educational needs en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Masariková, Anna
dc.date.accepted 2010-06-24
dc.description.abstract-translated The objective of this Bachelor thesis is to map the use of canistherapy in development of individual abilities and skills of pupils with special educational needs. The theoretical part draws on specialized literature and explains the concept of canistherapy, its methods, forms and effects on humans. The next part specifies the forms of work with a group of pupils with special educational needs and the use of canistherapy with these pupils. The last part describes activities with pupils in group canistherapy. The practical part focuses on methodology of research, describes its progress, processing and analysis of acquired data. In conclusion, the research results are summarised and the resulting recommendations for the practice are stated. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12279
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade B
local.subject canisterapie cs
local.subject canistherapy en


Files in this item

Files Size Format View
šimková_2010_bp.pdf 1.888Mb PDF View/Open
šimková_2010_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
šimková_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account