Životní problémy a hledání sociální opory při jejich řešení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Životní problémy a hledání sociální opory při jejich řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraus, Blahoslav
dc.contributor.author Matej, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-19T04:47:51Z
dc.date.available 2010-07-19T04:47:51Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11903
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena k otázkám směřujícím k řešení životních problémů a s tím i spojených mechanismů jejich zvládání. V úvodu teoretické části jsou pro orientaci v problematice, vysvětleny základní pojmy, jako např. stres, traumatické zážitky, frustrace, syndrom vyhoření a dále následná sociální opora při jejich řešení. Svojí prací jsem chtěl upozornit na fakt, že dostatečná informovanost o problematice životních zátěží a následným jejich zvládnutím je stěžejní v otázce zdraví jedince. Cílem práce, byla snaha o poukázání na nezastupitelnou roli sociální pomoci a možné rezervy v oblasti její propagace. V praktické části byl vytýčen výzkumný cíl a uvedeny metody získávání dat. V samém závěru práce je uvedeno ověření výzkumných předpokladů. cs
dc.format 63 s. (84 411 znaků) cs
dc.format.extent 409633 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stres cs
dc.subject traumatické zážitky cs
dc.subject zátěžové situace cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject stress en
dc.subject traumatic events en
dc.subject stress situations en
dc.subject frustration en
dc.subject burnout en
dc.subject social support en
dc.title Životní problémy a hledání sociální opory při jejich řešení cs
dc.title.alternative The life problems and the search for the social reliance troughout their solutin. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated My thesis is focused on questions heading to life problems solutions and connected mechanisms of its coping. In the introduction of the theoretical part I explain the basic notions such as stress, traumatic events, frustration and burnout to make the orientation in these problems easier. I explain also the possibilities of the social support to solve such problems. In my thesis I wanted to point out the fact, that satisfactory informedness about life trouble problematics and its subsequent coping is fundamental in individual health. The aim of the thesis was to refer to unsubstitutable role of social help and the possible blank spaces in its advertising. In the practical part there was a research target laid out and the methods of data retrieval were mentioned. In the utter end of the thesis the investigative presumptions authentication was mentioned. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17292
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade B
local.subject životní problémy cs
local.subject psychika cs
local.subject sociální pomoc cs
local.subject life problems en
local.subject psychic en
local.subject social support en


Files in this item

Files Size Format View
matej_2010_bp.pdf 400.0Kb PDF View/Open
matej_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
matej_2010_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account