Pohádky a morální vývoj dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pohádky a morální vývoj dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Mitvalská, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-19T05:11:51Z
dc.date.available 2010-07-19T05:11:51Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11946
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce jsou pohádky a jejich vliv na morální vývoj dítěte. Tato práce se snaží zjistit, zda současné děti poznají morální aspekty v pohádkách. Charakterizuje pohádky, jejich vývoj a smysl, popisuje vývoj dítěte předškolního a mladšího školního věku a vývoj morální. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 376027 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pohádky cs
dc.subject vývoj dítěte cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject mladší školní věk cs
dc.subject morální vývoj cs
dc.subject morální aspekty cs
dc.subject Fairy tales en
dc.subject developent of a child en
dc.subject pre-scholl age en
dc.subject earley-school age en
dc.subject moral development en
dc.subject moral aspects en
dc.title Pohádky a morální vývoj dítěte cs
dc.title.alternative Fairy Tales and Moral Developmend of Children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated Topic of this bachelor work is: fairy tales and their influence on moral development of children. This work is trying to find out if children today are able to learn moral aspects in fairy tales. In this work I tried to charakterize fairy tales, their development and purpose, I tried to describe development of pre-school and early-school aged children and teir moral development. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17301
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mitvalská_2010_bp.pdf 367.2Kb PDF View/Open
mitvalská_2010_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open
mitvalská_2010_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account