Mezigenerační porozumění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mezigenerační porozumění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona
dc.contributor.author Plšková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-19T05:17:05Z
dc.date.available 2010-07-19T05:17:05Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11953
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám tématem Mezigeneračního porozumění, zaměřuji se na vztahy vnoučat a prarodičů žijících v domově pro seniory. V teoretické části se věnuji rodině, komunikaci a mezigeneračním konfliktům, zmiňuji pojem související se stářím ageismus, charakterizuji stáří, rané stáří a adolescenci. V poslední části se věnuji sociálním službám. V praktické části hledám odpověď na výzkumnou otázku: "Jaké jsou vztahy vnoučat a prarodičů v pobytovém zařízení?" cs
dc.format 47s., 33s. příloh cs
dc.format.extent 1282034 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject mezigenerační konflikty cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject stáří cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject family en
dc.subject communication en
dc.subject intergenerational conflict en
dc.subject ageism en
dc.subject old age en
dc.subject adolescence en
dc.subject social services en
dc.title Mezigenerační porozumění cs
dc.title.alternative Intergenerational Understanding en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The work deals with the topic of Intergenerational understanding, focus on the relationship of grandparents and grandchildren living in homes for the eldery. In the theoretical part I pursue family, communication and intergenerational conflict, I mentioned the concept of age-related ageism, characterized by old age, old age and early adolescence. In the last section is devoded to social services. In the practical part we answer the question: "What are the relationships grandchildren and great-parents in a residential facility?" en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14335
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
plšková_2010_bp.pdf 1.222Mb PDF View/Open
plšková_2010_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
plšková_2010_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account