Systém vzdělávání seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém vzdělávání seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doňková, Olga
dc.contributor.author Pelánová, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-19T05:42:02Z
dc.date.available 2010-07-19T05:42:02Z
dc.date.issued 2010-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11999
dc.description.abstract Práce se zabývá vzděláváním seniorů. Teoretické část práce popisuje pojem stáří, proces stárnutí, demografickou situací a stárnutím populace. Věnuje se seniorům v procesu vzdělávání. Podrobněji se zabývá univerzitami třetího věku od dob, kdy začali vznikat až po současnou situaci včetně programů, které jednotlivé programy nabízí. Praktická část práce zkoumá kvantitativní metodou, zda univerzity třetího věku informují seniory o svých programech a jaké informační zdroje k tomu používají. cs
dc.format 79 s. cs
dc.format.extent 500783 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biologické stáří cs
dc.subject sociální stáří cs
dc.subject kalendářní stáří cs
dc.subject proces stárnutí cs
dc.subject demografické údaje o stárnutí cs
dc.subject senioři v procesu vzdělávání cs
dc.subject systém vzdělávání seniorů cs
dc.subject univerzita třetího věku cs
dc.subject asociace univerzit třetího věku cs
dc.subject biological old age en
dc.subject social old age en
dc.subject calendar old age en
dc.subject process of getting older en
dc.subject demographic data about getting older en
dc.subject seniors in the educational process en
dc.subject seniors educational process en
dc.subject third-age university en
dc.subject association of the third-age universities en
dc.title Systém vzdělávání seniorů cs
dc.title.alternative The system seniors education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The essay deals with the education of the seniors. Its theoretic part defines a concept of an old age, the process of getting older, demographic situation as well as population getting older. It deals with the seniors in the educational process. There is a deep insight into the third-age universities from the time they were founded to current situation ? including the programs offered by individual universities. The practical part uses a quantitative method to investigate whether the third-age universities inform the seniors about their programs and what sources of information they use for it. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17332
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade C
local.subject univerzity třetího věku cs
local.subject universities of the third age en


Files in this item

Files Size Format View
pelánová_2010_bp.pdf 489.0Kb PDF View/Open
pelánová_2010_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
pelánová_2010_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account