Prevence drogových závislostí v rodině a ve škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence drogových závislostí v rodině a ve škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Kubišová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:44:58Z
dc.date.available 2010-07-13T16:44:58Z
dc.date.issued 2006-04-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1200
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku prevence drogových závislostí se zaměřením na prevenci uskutečňovanou v rodině a ve škole. Pro zdůraznění a pochopení vlivů je zde nastíněno obecné dělení drog a charakteristika závislosti. Pozornost je věnována zejména prevenci, a to prevenci uskutečňované na všech úrovních s přihlédnutím na kompetence jednotlivých ministerstev. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 746753 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject závislost cs
dc.subject droga cs
dc.subject návyková látka cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject riziko cs
dc.subject výchova cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject primární cs
dc.subject sekundární cs
dc.subject terciární prevence cs
dc.subject protidrogová politika cs
dc.subject prevence založená ve společnosti cs
dc.subject minimální preventivní program cs
dc.subject školní metodik cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject adiction en
dc.subject drug en
dc.subject habitual starff en
dc.subject environment en
dc.subject risk en
dc.subject education en
dc.subject personality en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject primary en
dc.subject secondary en
dc.subject terciary prevention en
dc.subject politics against drug en
dc.subject prevention based in the society en
dc.subject minimum programme of prevention en
dc.subject school methodist en
dc.subject healtly life style en
dc.title Prevence drogových závislostí v rodině a ve škole cs
dc.title.alternative Preventing drug adiction in the family and at school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated Work is aimed at problems of preventing drug adiction with focusing at preventing witch is done in family and at school. There are clues for general devision of drugs and their characteristic of adiction to emphasize and undrestand to their influence. First of all the attention is payd to prevention that means to prevention witch is realized at all levels with taking in regard tho competence of individual ministries. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 1989
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kubišová_2006_bp.pdf 729.2Kb PDF View/Open
kubišová_2006_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account