Dobrovolnictví - opomíjený fenomén?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dobrovolnictví - opomíjený fenomén?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knotová, Dana
dc.contributor.author Drietomský, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:45:26Z
dc.date.available 2010-07-13T16:45:26Z
dc.date.issued 2005-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1202
dc.description.abstract Práce je zaměřena na zjištění zájmu o dobrovolnou činnost ze strany třebíčských organizací pracujících v sociální oblasti a dále na zjištění vlivu praktické zkušenosti dobrovolnictví čtyř osob na jejich možný osobní rozvoj. Dílo seznamuje s historií a současným stavem dobrovolnictví v naší zemi i v zahraničí, a to včetně legislativní úpravy. Součástí práce jsou i dva výzkumy. První pátrá po zkušenostech třebíčských organizací s dobrovolníky. Druhý výzkum pak obrací pozornost na dobrovolníky a jejich zkušenosti s touto činností. Cílem práce je na základě obou výzkumů posoudit, zda je fenomén dobrovolnictví skutečně pro společnost užitečný, alespoň v rámci třebíčského regionu. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 393694 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject dobrovolnické centrum cs
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject fenomén cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject rozvoj osobnosti cs
dc.subject společnost cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject zkušenost cs
dc.subject Volunteer work en
dc.subject volunteer centre en
dc.subject volunteer en
dc.subject phenomenon en
dc.subject service sector en
dc.subject development of personality en
dc.subject community research or study en
dc.subject experiance en
dc.title Dobrovolnictví - opomíjený fenomén? cs
dc.title.alternative Volunteer work - a neglected phenomenon? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2006-02-02
dc.description.abstract-translated The work is focused on finding the level of interest about volunteer activities from the side of Třebičes organizations working in the social arena and also on finding out about the influence of practical experiances of four peoples to possible personal development because of voluteer work. The work introduces history and the current state of volunteer work in our country and also abroad including legislative amenoments. A part of this work is two studies. The first researches the experiances of Třebičes organizations with volunteers. The second turns the attention to the volunteers and their experiances with this work. The goal of this work, on the basis of both studies, is to judge whether the phenomenon of volunteer work is useful to the community atleast in the bounds of Třebičes region. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2324
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
drietomský_2006_bp.pdfBlocked 384.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account