Expressing Politeness in Business Correspondence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Expressing Politeness in Business Correspondence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Bilíková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-19T06:40:11Z
dc.date.available 2010-07-19T06:40:11Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12122
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výskytem zdvořilých frází v obchodní korespondenci. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Cílem teoretické části je popis a rozdělení obchodní korespondence se zaměřením na zdvořilost. Praktická část obsahuje korpus zahraniční a české obchodní korespondence, na které zkoumá zdvořilost a znázorňuje četnost zdvořilých frází pomocí grafů,tabulek a příkladů. cs
dc.format 62 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2949438 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obchodní korespondence cs
dc.subject obchodní komunikace cs
dc.subject obchodní dopis cs
dc.subject email cs
dc.subject zdvořilost cs
dc.subject modální slovesa cs
dc.subject nepřímá řeč cs
dc.subject business correspondence en
dc.subject business communication en
dc.subject business letter en
dc.subject email en
dc.subject politeness en
dc.subject modal verbs en
dc.subject indirect speech act en
dc.title Expressing Politeness in Business Correspondence cs
dc.title.alternative Expressing Politeness in Business Correspondence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machová, Dagmar
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the presence of polite phrases in business correspondence. The thesis is divided into two parts. The aim of the theoretical part is a description and division of business correspondence with regard to the politeness. The practical part consists of the corpus of foreign and Czech business correspondence which politeness is analyzed in and it illustrates the amount of polite phrases by charts, tables and examples. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13907
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bilíková_2010_bp.pdf 2.812Mb PDF View/Open
bilíková_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
bilíková_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account