Postabortivní syndrom

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postabortivní syndrom

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šťastná, Jarmila
dc.contributor.author Macková, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-19T06:49:17Z
dc.date.available 2010-07-19T06:49:17Z
dc.date.issued 2010-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12138
dc.description.abstract Hlavní téma mé diplomové práce je postabortivní syndrom jako důsledek interrupce. Teoretická část podává informace o interrupci, tedy o metodách provádění interrupce, statistice potratovosti v ČR, právní úpravě umělého přerušení těhotenství a o současné péči o ženy při interrupci, včetně důvodů pro interrupci a jejích důsledků. Dále se věnuje posta-bortivnímu syndromu, kde popisuji symptomy, fáze PAS a možnosti pomoci. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum mapující tuto problematiku v praxi. cs
dc.format 72 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 6032914 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Interrupce cs
dc.subject potrat cs
dc.subject metody interrupce cs
dc.subject potratovost cs
dc.subject umělé přerušení těhotenství cs
dc.subject důvody pro interrupci cs
dc.subject důsledky interrupce cs
dc.subject postabortivní syndrom cs
dc.subject psychické problémy cs
dc.subject léčba PAS cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject Interruption en
dc.subject abort en
dc.subject procedures of interruption en
dc.subject intentional abortion en
dc.subject reasons of interruption en
dc.subject consequences of interruption en
dc.subject postabortion syndrome en
dc.subject psychical problems en
dc.subject therapy of PAS en
dc.subject quantitative research en
dc.title Postabortivní syndrom cs
dc.title.alternative Postabortion syndrom en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The main topic of my graduation thesis is a postabortion syndrome as a consequence of interruption. The theoretical part gives information about an interruption, about procedures of interruption, statistics of abortions in Czech Republic, legal regulations of interruption and about contemporary care of women during the interruption including reasons and consequences. Next topic is a postabortion syndrome, where are described symptoms, phases PAS and possibilities of help. The practical part contains the qualitative research focused on the problems in practice. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 14129
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
macková_2010_dp.pdf 5.753Mb PDF View/Open
macková_2010_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
macková_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account