Domácí násilí páchané na ženách a možnosti právní ochrany v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí páchané na ženách a možnosti právní ochrany v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín cs
dc.contributor.author Pleváková, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T07:19:31Z
dc.date.available 2010-07-19T07:19:31Z
dc.date.issued 2010-04-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12193
dc.description.abstract Bakalářská práce je psaná na téma Domácí násilí na ženách a možnosti právní ochrany v České republice. Cílem mé práce je zmapovat možnosti právní ochrany před domácím násilím v České republice a zjistit, zda existuje vztah mezi vzděláním sociálních pracovníků a jejich znalostmi o možnostech právní ochrany před domácím násilím v České republice. V teoretické části se zabývám nejprve definováním pojmu domácí násilí a jeho základními charakteristikami a formami, ve stěžejní části pak mapuji možnosti právní ochrany před domácím násilím v intencích práva správního, trestního, policejního, rodinného a občanského. Praktická část mé práce je zaměřena na znalosti sociálních pracovníků o možnostech právní ochrany před domácím násilím. V metodologii popisuji výběr kvantitativní výzkumné metody a dotazník, jako nástroj sběru dat. V analýze a interpretaci vyhodnocuji výsledky vlastního zkoumání a potvrzuji nebo vyvracím navržené hypotézy. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 380158 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject právní ochrana cs
dc.subject právní řád cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject juridical protection en
dc.subject law en
dc.subject victim en
dc.subject social work en
dc.subject social worker en
dc.title Domácí násilí páchané na ženách a možnosti právní ochrany v České republice cs
dc.title.alternative Domestic violence on women and possibility of juridical protection in the Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Durdík, Tomáš cs
dc.date.accepted 2010-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The theme of final work is Domestic violence on women and possibility of juridical protection in the Czech republic?. Objective of my work is to recognize possibility of a juridical protection against domestic violence in the Czech republic and to find a relation between education of social workers, duration of their proffesion, and their knowledge of juridical protection against domestic violence in the Czech republic. In theoretical part I define domestic violence's basic characteristics and forms. In main part I describe possibility of juridical protection against domestic violence in administrative law, criminal law, police law, family law and civil law. Practical part is intent on a social workers' knowledge of possibility of juridical protection against domestic violence. In methodology I describe quantitative method of research, that I choose for my work and questionnaire, that I need for collection of information. In analysis I process results of my own research and ratify or eradicate designated hypotheses. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17341
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pleváková_2010_bp.pdf 371.2Kb PDF View/Open
pleváková_2010_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
pleváková_2010_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account