Vedení malého pracovního kolektivu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vedení malého pracovního kolektivu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Vošická, Gabriela
dc.date.accessioned 2010-07-19T07:19:40Z
dc.date.available 2010-07-19T07:19:40Z
dc.date.issued 2010-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12194
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabývala již popsanými způsoby a metodami vedení a řízení lidí. Zaměřila jsem se na vedení malého pracovního kolektivu s přihlédnutím ke specifikům, která má státní správa. Snažila jsem se charakterizovat malý pracovní kolektiv, popsat způsoby vedení a řízení lidí a možnosti motivace, které nabízí odborná literatura. Na svém pracovišti, a na pracovišti podobném, jsem provedla vlastní průzkum tak, abych si ověřila a zhodnotila možnosti jejich využití ve státní správě. cs
dc.format 56 s. (76 700 znaků) cs
dc.format.extent 450665 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pracovní kolektiv cs
dc.subject řízení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject IQ-inteligence cs
dc.subject EQ-inteligence cs
dc.subject Working group en
dc.subject management en
dc.subject motivation en
dc.subject evaluation en
dc.subject IQ-intelligence en
dc.subject EQ-intelligence en
dc.title Vedení malého pracovního kolektivu cs
dc.title.alternative Management of a small work team en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánek, František
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with known and already described ways and methods how to lead and manage people in a work environments. I have focused on the management of a small working group within the public service and its particularities. I was trying to characterise the small working group to describe the ways of the management and the leadership and the possibilities of a motivation according to the professional literature. I have carried out two researchs. The first research was carried out at my own workplace and the second one at a similar workplace then. I have done them to be able to virify and evaluate the possibilities how to utilise the motivation within the public service. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17430
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
local.subject místní samospráva cs
local.subject management cs
local.subject local self-government en
local.subject management en


Files in this item

Files Size Format View
vošická_2010_bp.pdf 440.1Kb PDF View/Open
vošická_2010_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
vošická_2010_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account