Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky.

Show full item record

No preview available
Title: Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky.
Author: Felsinger, Marek
Advisor: Struhařová, Kateřina
Abstract: Předmětem mé diplomové práce je transformace účetní závěrky společnosti XY, s.r.o. se-stavené dle národní účetní legislativy na účetní závěrku sestavenou dle mezinárodního účetního standardu pro malé a střední podniky. Diplomová práce je rozdělena na teoretic-kou a praktickou část. V teoretické části je definována důležitost harmonizace účetnictví v důsledku globalizace lidských činností a vymezeny jednak plné mezinárodní účetní stan-dardy a ty jsou následně porovnány se standardem IFRS pro SME resp. s jeho oddíly. Pro potřeby přechodu je ještě v teoretické části charakterizována finanční analýza. Praktická část je věnována problematice transformace účetních výkazů. Jsou zde analyzovány jed-notlivé položky účetních výkazů a s nimi spojené činnosti, které jsou důležité pro správnou transformaci účetních výkazů. V praktické části je ještě obsažena projektová část. V pro-jektové části jsou vymezeny hlavní oddíly standardu IFRS pro SME, kterou jsou důležité pro adekvátní transformaci účetní závěrky. Dále je sestaven převodový můstek, který pře-vádí položky účetní závěrky dle národní účetní závěrky na položky dle mezinárodního účetního standardu pro malé a střední podniky. Na základě převodového můstku a prove-dených změn v souvislosti s IFRS pro SME jsou sestaveny finální účetní výkazy. Dopad přechodu na finanční situaci podniku je charakterizován sestavením finanční analýzy a určením hlavních změn v ukazatelích finanční analýzy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/12197
Date: 2010-05-03
Availability: Bez omezení
Department: Ústav financí a účetnictví
Discipline: Finance
Grade for thesis and defense: B 15886


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
felsinger_2010_dp.pdf 2.603Mb PDF View/Open
felsinger_2010_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
felsinger_2010_op.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account