Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky.
Autor: Felsinger, Marek
Vedoucí: Struhařová, Kateřina
Abstrakt: Předmětem mé diplomové práce je transformace účetní závěrky společnosti XY, s.r.o. se-stavené dle národní účetní legislativy na účetní závěrku sestavenou dle mezinárodního účetního standardu pro malé a střední podniky. Diplomová práce je rozdělena na teoretic-kou a praktickou část. V teoretické části je definována důležitost harmonizace účetnictví v důsledku globalizace lidských činností a vymezeny jednak plné mezinárodní účetní stan-dardy a ty jsou následně porovnány se standardem IFRS pro SME resp. s jeho oddíly. Pro potřeby přechodu je ještě v teoretické části charakterizována finanční analýza. Praktická část je věnována problematice transformace účetních výkazů. Jsou zde analyzovány jed-notlivé položky účetních výkazů a s nimi spojené činnosti, které jsou důležité pro správnou transformaci účetních výkazů. V praktické části je ještě obsažena projektová část. V pro-jektové části jsou vymezeny hlavní oddíly standardu IFRS pro SME, kterou jsou důležité pro adekvátní transformaci účetní závěrky. Dále je sestaven převodový můstek, který pře-vádí položky účetní závěrky dle národní účetní závěrky na položky dle mezinárodního účetního standardu pro malé a střední podniky. Na základě převodového můstku a prove-dených změn v souvislosti s IFRS pro SME jsou sestaveny finální účetní výkazy. Dopad přechodu na finanční situaci podniku je charakterizován sestavením finanční analýzy a určením hlavních změn v ukazatelích finanční analýzy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/12197
Datum: 2010-05-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Finance
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B 15886


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
felsinger_2010_dp.pdf 2.603Mb PDF Zobrazit/otevřít
felsinger_2010_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
felsinger_2010_op.doc 66.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet